Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägande av fastighet på grund av arv

Hej vi har fått en fastighet i arv från min morbror min bror är död hans 2 barn får hanns del sen är det en syster till morbror också död hennes son får hennes del så är det en syster som lever till min mobror hon tycker vi skall ge henne fastigheten det gör vi inte vi har fått boutredningsman hon säger det enda vi kan göra är att få lagfartar på våra andelar sen begära auktion går det inte på annat vis?

Rådgivarens svar

2018-04-15

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Nedan skall jag besvara din fråga som rör arvet efter din morbror. Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i Lag om samäganderätt (förkortad SamägL).

Som jag har uppfattat din fråga så hade din mor tre syskon (en bror och två systrar). Fördelningen av arvet (fastigheten) är efter din mors bror och ser ut på följande sätt:

  1. 1/3 av fastigheten har gått till en utav din avlidne morbrors syster (alltså din moster).
  2. 1/3 har gått till din avlidne morbrors andra syster (även hon din moster). Då hon är avliden så har hela hennes del gått till hennes son (din kusin).
  3. 1/3 har gått till din mor. Av din fråga förstår jag det som att hon är avliden varför du och din bror har fått dela på er mors del. Du har alltså fått 1/6 av fastigheten och din bror har i teorin också erhållit 1/6. Även din bror är avliden varför hans barn har fått dela på hans del och har därmed ärvt 1/12 av fastigheten vardera.

Samäganderättslagen
Om en fastighet ägs av fler personer än en så innehas denna med samäganderätt enligt lag om samäganderätt, förutsatt att parterna inte har avtalat bort lagen. Det är vanligt att just samägande uppkommer då flera personer blir gemensamma ägare till en fastighet genom arv.

Det krävs alla delägares samtycke för åtgärder i den samägda egendomen (2 § SamägL). Detta oavsett hur stor eller liten del man äger. Går det inte att komma överens så kan bostaden utbjudas till försäljning på offentlig auktion utan de andra delägarnas samtycke om inte synnerliga skäl föreligger (6 § SamägL). Som synnerliga skäl kan nämnas att något är förvärvat genom testamente med vissa “förbehåll”. Finns det ett testamente från din avlidne morbror där det framgår att hans önskan är att din moster ska bo i huset efter hans död, så kommer det förmodligen att ses som synnerliga skäl. Därför är det viktigt att det är fastställt att ett testamente inte finns. Om inte synnerliga skäl föreligger så är det möjligt för dig som delägare att få till en försäljning utav fastigheten utan samtycke från varken din moster, kusin eller brorsbarn.

Ansökan om försäljning på offentlig auktion görs hos tingsrätten som kan besluta om att utse en god man som sköter försäljningen av fastigheten. Varje delägare har då rätt till att besluta om ett minimipris som fastigheten ska säljas för (9 § SamägL). Blir fastigheten inte såld för det priset eller mer blir försäljningen inte av. Dock får det lägsta priset inte sättas så att det i praktiken hindrar eller försvårar en försäljning.

Sammanfattning och råd
Att du och de andra delägarna har en rätt att utbjuda fastigheten till offentlig auktion kan vara ett påtryckningsmedel för att få din moster som vill ha huset att faktiskt köpa ut era andelar. Om din moster inte kan lösa ut er andra delägare eller ni på andra sätt inte kan komma överens så återstår endast offentlig auktion som alternativ. Vid auktionen kan din faster eller ni andra delägare självklart vara med och buda. Viktigt att komma ihåg är att de förvaltningskostnader som uppstår i samband med auktionen måste betalas av samtliga delägare i förhållande till era andelar i fastigheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp så har våra jurister på Familjens Jurist stor erfarenhet av frågor gällande samäganderätt och jag rekommenderar att du kontaktar dem på följande länk.

 

Med vänliga hälsningar,
Helena Piccolini Danielsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden