Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägande av fastighet mellan fysisk och juridisk person

Hej,
Kan en juridisk person samäga en fastighet (parhus) med en fysisk person, med andra ord båda står på lagfarten och äger var sin halva? Den fysiska personen äger även bolaget. Syftet för bolaget är bedriva uthyrning, för den fysiska ägaren skall den andra halvan användas som privat fritidshus.

Rådgivarens svar

2020-03-14

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer att gå igenom lite kring ägande och lagfart vid fastigheter och sedan svara på dina funderingar. Jag ger dig även lite råd för vart du kan vända dig för vidare hjälp.

Kan en fysisk och juridisk person äga en fastighet tillsammans?

Som utgångspunkt kan en fastighet ägas både av fysiska och av juridiska personer. Om två eller flera äger en fastighet tillsammans kan samäganderättslagen (SamL) vara tillämplig (1 § SamL). Är det två samägare anses båda som utgångspunkt äga hälften var, om inte annat kan visas. Man brukar säga att ägarna äger en procentsats av helheten och inte specifik konkret del av egendomen.

I vissa fall kan det istället anses vara ett enkelt bolag när två eller flera äger en fastighet tillsammans. Då är istället lagen om handelsbolag och enkla bolag tillämplig. Enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger (1 kap. 3 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Både fysiska och juridiska personer kan vara bolagsmän i enkelt bolag. Ett enkelt bolag kan exempelvis anses föreligga om en fastighet köps av flera gemensamt i syfte att hyras ut. Kraven för att ett enkelt bolag ska uppstå är relativt låga.

Hur många står man på en lagfart?

Den som med äganderätt förvärvat fast egendom ska söka om lagfart (20 kap. 1 § jordabalken). Lagfart kan endast beviljas fysiska eller juridiska personer. 

I ditt fall

Jag inte vet vilken typ av bolag det är den fysiska personen äger i det här fallet. Om det är ett enkelt bolag är det ingen juridisk person och kan då inte stå på lagfarten. Är det dock ett aktiebolag eller handelsbolag kan det stå på lagfarten. Jag har inte hittat något som säger att en juridisk person och en fysisk person inte kan stå på en lagfart tillsammans. Med tanke på att fysiska och juridiska personer åtminstone var för sig kan stå på lagfart talar det för att de även tillsammans borde kunna göra det. Jag vågar dock inte lova att det är på det viset. 

Angående om ett bolag kan köpa fastighet tillsammans med en fysisk person skulle jag säga att svaret blir ungefär likadant. Jag skulle anta att det går, men vågar inte lova att det är så. Man bör i sammanhanget också diskutera frågan om samäganderättslagen kommer att gälla mellan de två ägarna eller om det skulle kunna betraktas som ett enkelt bolag med tanke på att fastigheten köps in bl.a. för att kunna hyras ut av bolaget.

Om du vill kan du försöka kontakta Lantmäteriet för mer information. Annars kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för lite mer vägledning i fallet. Du kan då gärna ta kontakt med Familjens Jurist som arbetar bl.a. med fastighetsrätt

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något annat i framtiden kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden