Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Samägande av fastighet där ena samägaren inte betalar

hejsan!

Vi är tre delägare i en sommarstuga där ena parten inte betalat sin del av fastigheten under de senaste 10 åren, men de andra två parterna har betalat den tredjes del.
Nu kräver de två parterna tillbaka pengarna för hyra från de senaste 10 åren.

De finns en skrivning i avtalet som säger att ingen får bli utlöst eller sälja om inte alla parter är överens.
Den part som inte betalat, försökte bli utlöst men nekades av de andra parterna. därav uteblivna betalningar.

Så har de två andra parterna rätt att kräva betalning?

Rådgivarens svar

2020-02-02

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag kommer nedan att gå igenom relavanta lagregler och avslutar med råd för hur du kan gå vidare i situationen.

Samäganderätt

Är man två eller fler personer som äger en fastighet tillsammans är lagen om samäganderätt tillämplig. Dock kan samäganderättslagen i många delar avtalas bort av delägarna.

Enligt samäganderättslagen ser det dock ut som följer. Som utgångspunkt anses att alla ägare äger lika stor del i fastigheten, om inte annat kan visas (1 §). Alla ägare ska tillsammans besluta om godseds förfogande och godsets förvaltning. Om en av ägarna lider av en sjukdom, är frånvarande eller liknande kan man ändå vidta åtgärder för egendomens bevarande, trots att alla samägares samtycke inte kunnat inhämtas, om det är åtgärder som inte kan skjutas upp (2 §). Fattas ett beslut om bevarande insatser korrekt utan alla delägares samtycke ska den frånvarande delägaren bistå ekonomiskt för kostnaderna som uppstått utifrån sin del i egendomen.

Av 2 § framgår även, om lagtexten läses motsatsvis, att varje delägare har rätt att förfoga över sin andel i den gemensamma egendomen, exempelvis genom att sälja den. Däremot krävs alla delägares samtycke för att sälja hela egendomen. 

Om delägarna i samägd egendom inte kan enas om godsets förvaltning eller nyttjande kan en av delägarna göra ansökan till domstolen att domstolen ska förordna att godset under viss tid ska omhänderhavas av god man, som rätten utser (3 §). Har heller inte annat avtalats kan en av delägarna ansöka hos domstolen om att egendomen ska säljas på offentlig auktion (6 §)

I situationen

Enligt samäganderättslagen har man som delägare rätt att sälja sin andel av egendomen. Det kan alltså vara så att delägarna har rätt att sälja sin andel av egendomen, trots att det står annorlunda i avtalet mellan er.

Angående kostnaderna har jag inte tillräckligt med information för att kunna svara i just ert fall. Däremot kan man generellt säga att delägarna står kostnader i fastigheten utifrån sin andel i den. Har man däremot inte varit med och fattat beslut om åtgärder som ska vidtas på fastigheten, och det inte rört sig om åtgärder som skyndsamt krävdes för godsets bevarande, är det inte lika säkert att man ska stå de kostnaderna eftersom övriga delägare då brutit mot utgångspunkten i samäganderättslagen, nämligen att beslut om egendomen fattas av alla ägare tillsammans.

Råd

Jag tror att det kan vara bra att ta hjälp av en jurist som kan gå igenom vad det rör sig om för kostnader, hur avtalet mellan ägarna ser ut och i vilka delar samäganderättslagen gäller mellan er. Ta gärna hjälp av juristerna på Familjens Jurist och boka en tid. Du kan också vända dig till domstol för att få en god man utsedd som kan förvalta godset om det är svårt att komma överens med resterande delägare eller ansöka hos domstolen om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Undrar du över något annat kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

 

 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden