Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt

    Hej,
    Jag flyttade in i en bostadsrätt för 2 månader sedan och har nu upptäckt att det finns svartmögel i mitt badrumstak. Jag upptäckte detta först efter inflytt då jag lyfte av det innertak som sitter i badrummet.
    Räknas detta som ett dolt fel?
    Rent tekniskt hade det varit möjligt att lyfta av hela innertaket som består av avtagbara paneler för att hitta felet.

    Rådgivarens svar

    2019-06-11

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler i köplagen och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vad gäller enligt köplagen?

    Säljarens upplysningsplikt

    Enligt köplagen har inte säljaren någon generell upplysningsplikt. Men om säljaren underlåter att informera om fel eller brister som har varit väsentliga för köparen kan säljaren bli ansvarig. För att säljaren ska bli ansvarig måste felet vara av väsentlig betydelse. Mögel i badrummet bör betraktas som ett fel av väsentlig betydelse (19 § 2 p. köplagen).

    Köparens undersökningsplikt

    Vid köp av bostadsrätt har köparen en långtgående undersökningsplikt och får inte i efterhand åberopa sådant fel som hen borde ha upptäckt vid undersökningen. Hur omfattande undersökningsplikten är beror till viss del på vilken information säljaren ger. Om säljaren exempelvis talar om att det kan finnas fukt i badrummet bör köparen göra en noggrannare undersökning. Då har köparen en utökad undersökningsplikt. Vid lugnande och bagatelliserande besked från säljaren har köparen en reducerad undersökningsplikt. En reducerad undersökningsplikt innebär att köparen kan göra en mindre noggrann undersökning eller vara helt befriad från undersökningsplikten (20 § köplagen).

    Undersökningsplikten omfattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel. Ett svårtillgängligt utrymme omfattas av undersökningsplikten. Ingrepp i byggnad eller mark behöver dock normalt inte göras.

    Om man som köpare inte kan göra undersökningen själv är det en fördel att anlita en besiktningsman. Besiktningsmannen ger ett skriftligt besiktningsutlåtande (ett protokoll) och då har köparen i princip fullgjort sin undersökningsplikt och en avvikelse som inte finns med i besiktningsutlåtandet kommer att anses vara ett dolt fel. Dolda fel är fel som köparen inte har kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. För att ett fel ska räknas som dolt ska det ha funnits vid köpet. Säljaren ansvarar för dolda fel.

    Vad gäller i din situation?

    Säljaren ansvarar inte för uppenbara fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av bostadsrätten. Om mögel i badrummet räknas som dolt fel beror på vissa omständigheter såsom säljarens uttalanden vid köpet och hur noggrann undersökning du som köpare har gjort.

    Det är inte alltid enkelt att avgöra om ett fel räknas som dolt. Om det uppstår en tvist om vem som ska ansvara för felet kan du ta hjälp av en jurist. Du är varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister. Länken finner du HÄR.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

    Vänliga hälsningar

    Fråga Juristen

     

     

     

    Tina Hashem
    Studentrådgivare

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden