Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säljaren av en fast egendom har inte utfört det som står i kontraktet, kan jag häva köpet?

Hej, Jag och min sambo köpte för ca 4 månader sedan en tomt av en privatperson. Tomten ingår i en mindre samfällighetsförening med enskilt vatten och avlopp. Vid köpet visste vi att gemensamhetsanläggningen (vatten/avlopp) hade tio punkter som skulle åtgärdas efter en tidigare förrättning. Säljaren har skriftligt i köpekontraktet tagit på sig att åtgärda alla dessa tio punkter. ”Säljaren ska bla. Installera vattenmätare m.m enligt protokoll från Miljö och Hälsa, dessa åtgärder bekostas utav säljaren och berör ej samfälligheten” står det i kontraktet. Säljaren hotar nu med att inte åtgärda alla punkter enligt protokollet, och heller inte ersätta föreningen för att själva kunna åtgärda dessa punkter. Säljaren har erbjudit sig att betala en summa till föreningen för att föreningen skall kunna åtgärda Vissa utvalda punkter från protokollet, alltså inte Alla punkter. Kan vi med stöd av ovan stycke i köpekontraktet häva vårt köp, alternativt ha rätt till skälig ersättning? Enligt köpekontraktet, paragraf 9 Kontraktsbrott står följande ”skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet” Tack på förhand

Rådgivarens svar

2020-04-27

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

Fast egendom

Den rättsliga regleringen för köp av fast egendom hittas i jordabalken. Fast egendom är mark (1:1 jordabalken). Jorden är sedan indelad i fastigheter, en tomt är att ses som en fastighet. 

Häva av köp av fast egendom

Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om fastigheten annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta har köparen rätt till avdrag av köpeskillingen eller häva köpet (4:19 jordabalken). Det som står i ert köpekontrakt är alltså det som följer av lagen. Detta innebär att om säljaren inte följer det som står i avtalet, kan du ha rätt att häva köpet eller få skälig ersättning för det som säljaren inte har gjort. Om ni inte skulle komma överens är det i slutänden domstolen som avgör om du har rätt till ersättning eller häva köpet. 

Eftersom jag inte har tillgång till all information och inte vet vad det var för punkter som säljaren inte åtgärdade kan jag inte med säkerhet svara på om du har rätt att häva köpet eller har rätt till ersättning. Om punkterna som säljaren inte har uppfyllt är av stor betydelse kan du argumentera för att du har rätt att häva köpet, om punkterna är av mindre betydelse så kan du argumentera om att du istället har rätt till få ekonomisk ersättning. Men om ni inte kommer överens så är det domstolen som får avgöra om du har rätt till att häva köpet eller nedsättning av köpeskillingen. 

Din situation

Om säljaren inte har uppfyllt det som han eller hon har åtagit sig att göra i avtalet så kan du som köpare argumentera om att du har rätt till nedsättning av köpeskillingen eller häva köpet. Jag kan dock inte svara på om så är fallet eftersom jag inte har tillgång till all information och det är slutligen en domstol som får avgöra om ni inte kan komma överens. Om du vill ha ett mer specifikt svar rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. Ni kan diskutera samtliga omständigheter och du kan få vägledning om hur du går vidare. Här kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till fastighetsrätt och här kan du boka tid med en jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden