Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Sälja samägd fastighet

Hej!
Jag har en fråga ang. en uppstådd tvist gällande min sommarstuga ,som jag samäger min biologiske bror. Vi fick stugan som gåva av våra föräldrar för ca 25 år sedan och allt har varit frid och fröjd under åren. Sista åren har min bror påtalat att han inte vill att stugan ska gå över till nästa generation utan vill att vi ska dele upp den. Då stugan befinner sig på Österlen och de inte i det området skulle gå med på avstyckning och nybyggnation har jag dragit på beslutet att lämna över stället till min broder ,som han önskar. Nu hotar han mig med att han kan sälja stället precis när han vill genom att låta det gå till offentlig auktion (exekutiv auktion). Stämmer detta och vad kan jag göra i denna situation??
Vänligen
Christina Wittmiss
cwittmiss@gmail.com
Tel. 0762271023

Rådgivarens svar

2018-04-22

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad gäller?
Om inget annat har avtalats gäller lagen om samäganderätt. Enligt denna lag så är huvudregeln att samtliga delägares samtycke krävs för i princip alla förfogande av fastigheten. Undantag görs för åtgärder som är av brådskande natur. Man emellertid sälja en fastighet, detta görs genom att en eller flera samägare vid domstol begär att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Delägare som motsätter sig detta kan begära anstånd men det krävs synnerliga skäl för ett sådant anstånd. På den offentliga auktionen kan vem som helst köpa fastigheten, således kan man köpa andra delägares andel i fastigheten.

Slutsats
Din bror kan sälja fastigheten vid offentlig auktion. Detta måste dock beslutas av tingsrätten. För att stoppa detta kan du begära anstånd, du behöver emellertid visa upp synnerliga skäl vilket kan vara svårt. På den offentliga auktionen kan du, om du inte vill att fastigheten ska tillfalla någon annan, köpa ut din brors andel.

Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare hjälp eller om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden