Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Sälja del av fastighet till barn

Min exman vill sälja 20 procent av sin gård till min son men det finns 2 syskon till som äger egna boenden och även sonen äger ett boende idag. Min exman gör så här för att han behöver pengar. Får han verkligen göra så här gentemot arvsrätt till de andra syskonen. De är inte ens vidtalade om detta. Känns som han vill lura vår son på pengar och det kommer då inte att finnas ett boende där på gården för sonen. Vad är rätt ? de kommer att ärva gården tillsammans sen vid pappans bortgång.

Rådgivarens svar

2020-12-10

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller. Jag förutsätter av din beskrivning att de tre syskonen är din och din ex-mans gemensamma barn.

Förskott på arv
I 6 kap. 1 § Ärvdabalken anges att vad arvlåtaren i livstiden gett en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Om det hade varit så att din ex-man ger 20% av fastigheten till er son skulle detta beaktats vid framtida fördelning av arvet efter din ex-man. Som du beskriver kommer din ex-man dock att sälja 20% till er son. Detta står honom fritt att göra och är ingenting som kommer beaktas vid fördelningen av arvet.

Arvskifte
Om din ex-man inte gör sig av med de återstående 80% av fastigheten kommer det att ingå i dödsboet vid hans bortgång. (Se 20 kap. 4 § Ärvdabalken) Som utgångspunkt kommer då barnen att få dela lika på det och övriga tillgångar som återstår efter att skulder betalats. (Se 2 kap. 1 § Ärvdabalken) Vad som faller på vardera barns lott är något de får komma överens om då.

Avslutningsvis
Av vad du beskrivit ser jag inga hinder för att din ex-man ska kunna sälja en del av fastigheten till er son. Har du ytterligare funderingar kan du ställa en ny fråga. På Familjens Jurists hemsida kan du också läsa mer om arvskiften och kontakta jurist om så behövs.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden