Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Sakrättsligt skydd vid köp av utmätt bostadsrätt?

Hej,
Om försäljning skett av bostadsrätt några dagar efter delgivning av utmättning till extern privatperson, har köparen sakrättslig skydd mot säljarens borgenärer?

Rådgivarens svar

2018-12-22

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga.

Det är möjligt att en köpare kan få sakrättsligt skydd till utmätt egendom, genom att man kan visa att förutsättningarna för ett godtrosförvärv föreligger. Däremot är det så att det inte är möjligt att göra ett godtrosförvärv av en bostadsrätt, se rättsfallet NJA 1992 s 6. Därför kommer jag inte gå in på förutsättningarna för godtrosförvärv i detta svar. Kortfattat så kan sakrättsligt skydd inte uppstå i situationen du beskriver i din fråga.

Jag vill även tillägga information som är relevant för den vars egendom blivit utmätt. När beslut eller dom om utmätning tagits och Kronofogdemyndigheten, KFM, ska ta en gäldenärs egendom i anspråk får gäldenären inte till skada för borgenären förfoga över egendomen utan KFM:s samtycke, se 4 kap 29 § utsökningsbalken. Detta innebär att gäldenären inte får göra sig av med egendomen genom exempelvis försäljning. Som du beskriver har du tagit del av utmätningsbeslutet. KFM ska också underrätta gäldenären om förfogandeförbudet och att det är straffbart enligt 17 kap 13 § brottsbalken (överträdelse av myndighets bud).

Jag hoppas detta gav svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Joanna

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden