Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Sakrättsligt skydd vid köp av utmätt bostadsrätt?

    Hej,
    Om försäljning skett av bostadsrätt några dagar efter delgivning av utmättning till extern privatperson, har köparen sakrättslig skydd mot säljarens borgenärer?

    Rådgivarens svar

    2018-12-22

    Hej! Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Det är möjligt att en köpare kan få sakrättsligt skydd till utmätt egendom, genom att man kan visa att förutsättningarna för ett godtrosförvärv föreligger. Däremot är det så att det inte är möjligt att göra ett godtrosförvärv av en bostadsrätt, se rättsfallet NJA 1992 s 6. Därför kommer jag inte gå in på förutsättningarna för godtrosförvärv i detta svar. Kortfattat så kan sakrättsligt skydd inte uppstå i situationen du beskriver i din fråga.

    Jag vill även tillägga information som är relevant för den vars egendom blivit utmätt. När beslut eller dom om utmätning tagits och Kronofogdemyndigheten, KFM, ska ta en gäldenärs egendom i anspråk får gäldenären inte till skada för borgenären förfoga över egendomen utan KFM:s samtycke, se 4 kap 29 § utsökningsbalken. Detta innebär att gäldenären inte får göra sig av med egendomen genom exempelvis försäljning. Som du beskriver har du tagit del av utmätningsbeslutet. KFM ska också underrätta gäldenären om förfogandeförbudet och att det är straffbart enligt 17 kap 13 § brottsbalken (överträdelse av myndighets bud).

    Jag hoppas detta gav svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar,
    Joanna

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden