Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säkerställa rätten att använda väg på grannens tomt

Hej, vi har en sommarstuga på en tomt. För att ta oss dit åker vi på en annas mark som inte vi äger. Det är en liten bilväg som finns lantmäteriets karta. Vi har haft ett muntligt avtal från 1970 och betalat en årsavgift varje år fram till nu. Det har bytt markägare 2 gånger fram tills nu.Vi har fortfarande muntligt avtal med nuvarande ägare och betalar 1500kr per år. Min fråga är kan vi bli av med vägen? Det finns ju något som kallas hävd. Vad har vi för chanser att fortsätta att använda vägen om tomtägare vill ta bort den?

Rådgivarens svar

2020-10-22

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Det bästa sättet för att säkra nyttjanderätten till vägen är genom ett s.k. servitut. Jag kommer först förklara vad ett servitut är och hur servitutsrätt fås, därefter ge dig råd om hur du kan gå vidare.

Servitut
Ett servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det handlar om rättigheter som är nödvändiga fastigheten ska kunna fungera på ett bra sätt, t.ex. rätt att använda en väg eller att dra vatten- eller kraftledningar. Den fastighet som behöver rättigheten kallas för den härskande fastigheten och den fastighet som tillåter rättigheten kallas för den tjänande fastigheten.

Det finns två olika sorters servitut; avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres fastighet och det bildas genom ett skriftligt avtal mellan fastighetsägarna, 14:5 Jordabalken (JB). Genom att skriva in avtalet i fastighetsregistret blir det officiellt och löper på fastigheterna. Ett officialservitut däremot är ett myndighetsbeslut fattat av Lantmäteriet i enlighet med fastighetsbildningslagen.

Rekommendation
En muntlig överenskommelse med grannen innebär inga juridiska rättigheter och grannen skulle kunna ta bort vägen om han eller hon vill. Ni nämner hävd, men jag misstänker att det ni tänker på är urminnes hävd, ett begrepp som fanns i den gamla jordabalken. Urminnes hävd innebar ett slags antagande om att rättsförhållandet, t.ex. en nyttjanderätt, tillkommit på ett lagligt sätt. Begreppet hävd i den nu gällande jordabalken innebär att om en person fått lagfart på en fastighet, trots att fastigheten egentligen ägs av någon annan, ska personen anses ha bättre rätt till fastigheten om inget anspråk framställs av den rätte ägaren under 20 års tid, 16:1 JB.

Eftersom ni i nuläget har ett muntligt avtal med er granne om nyttjanderätten till vägen så rekommenderar jag att ni kontaktar grannen och utformar er överenskommelse i form av ett skriftligt avtalsservitut. Därefter bör ni skriva in avtalet i fastighetsregistret för att undvika att det upphävs vid ett ägarbyte. Om grannen inte skulle gå med på detta kan ni ansöka om fastighetsreglering av lantmäteriet för att på så sätt få ett officialservitut till stånd.

Om ni skulle vilja ha hjälp med att upprätta ett servitutsavtal eller få mer rådgivning rekommenderar jag att ni kontaktar Familjens Jurist. De arbetar bl.a. annat med fastighetsrätt och tar gärna emot er på något av deras många kontor. Jag hoppas ni fått svar på er fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden