Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säga upp parkeringsplats i samfällighetsförening

Hej, 
Vi är 16 hushåll (friköpta ur en bostadsrättsförening) som nu ingår i en samfällighetsförening. Till varje hushåll finns en parkeringsplats, belägen inom området. Det finns även två extra parkeringsplatser som Samfällighetsföreningen hyr ut till hushåll med behov av fler platser. Till dessa platser finns idag kölista då flera hushåll har två bilar. 

En användare till en av dessa platser föreningen hyr ut har nu haft en icke funktionsduglig bil stående i flera år, närmare 10 år. Till saken hör att bilen inte är hans, den står på hans dotter som även äger bostaden (hon bor dock inte där).  

Nu till min fråga: eftersom behovet av parkeringsplatser är stort inom området undrar vi om föreningen kan säga upp hans extra parkeringsplats, med hänvisning till att bilen inte används? Han betalar för den så det är ingen grund för uppsägning. Föreningen har bett honom göra sig av med bilen men han vägrar.

Tacksam för återkoppling. 

Rådgivarens svar

2017-07-18

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till oss på Fråga Juristen.

Den tillämpliga regleringen i er situation återfinns i lagen om förvaltning av samfälligheter, som jag nedanför kommer benämna SFL.

Det är styrelsen i samfällighetsföreningen som handhar föreningens angelägenheter som i det här fallet uthyrningen av parkeringsplatser. Styrelsen ska göra detta i överensstämmelse med SFL, annan lag och föreningens stadgar. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta närvarande vid styrelsesammanträde förenar sig till.

Jag vet inte hur stadgarna ser ut i er samfällighetsförening men beslut får inte strida mot bestämmelser i stadgarna. Ni kan dock ändra i stadgarna genom föreningsstämma där föreningens medlemmar deltar. För ändring i stadgarna fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid stämman.

Styrelsen skulle alltså kunna besluta om att mannen blir av med sin parkeringsplats, om det är förenligt med stadgarna. Jag kan inte med säkerhet säga att det beslutet är förenligt med lagen. I 19 § SFL står: ”Föreningen skall vid förvaltningen tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Varje medlems enskilda intressen skall även beaktas i rimlig omfattning.” Man kan argumentera både för att det är förenligt med medlemmarnas bästa att parkeringsplatsen går till den som har ett större behov av den, och å andra sidan att mannens enskilda intresse väger över eftersom att han ändå har ett visst behov av platsen då han har en bil ställd där och betalar avgiften.

Skulle föreningsstämman besluta att frånta mannen, eller snarare hans dotter som är den som är medlem i samfällighetsföreningen, platsen, kan hon sedan klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen i mark- och miljödomstolen om hon menar att beslutet strider mot lag eller föreningens stadgar eller ej tillkommit i behörig ordning.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, har du fler funderingar är det bara att återkomma.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden