Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Säga upp förhandsavtal för nyproduktion

    Hej
    Jag har ett förhandsavtal på ett radhus som skulle vara klart för inflyttning 2017-06-01. Det är ännu inte klart för inflyttning till dags dato och jag undrar om jag kan häva köpet?
    Förhandsbetalning har gjorts med 10 % av köpeskillingen.

    Rådgivarens svar

    2017-09-19

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan ska jag redogöra för vad som gäller. Ett radhus kan köpas som en bostadsrätt eller som ett friköpt småhus. Då ni har skrivit på ett förhandsavtal drar jag slutsatsen att radhuset är en bostadsrätt.

    Förhandsavtal
    Vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter förekommer olika avtal. Förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och den som ska bli ägare till bostadsrätten. Avtalet innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta en bostadsrätt i föreningen och köparen förbinder sig att förvärva bostadsrätten, se 5 kap. 1 § bostadsrättslagen.

    Köparen kan, under vissa förutsättningar, ha rätt att säga upp avtalet. Är själva upplåtelsen väsentligt försenad kan köparen frånträda avtalet. Säger du upp avtalet på denna grund kan du få tillbaka allt du betalat för bostadsrätten inklusive ränta samt annan skälig ersättning för kostnader du med föreningens godkännande åtagit dig för lägenhetens inredning och utformning och som du inte längre har nytta av, se 5 kap. 8 och 9 §§ bostadsrättslagen.

    Sammanfattning
    Har du i förhandsavtalet blivit garanterad ett inflyttningsdatum och inflyttningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten har du möjlighet att frånträda avtalet. Skälig tid ska tolkas restriktivt, dvs. upplåtelsen ska ske i nära anslutning till den i avtalet beräknade tiden för tillträdet. Att mer än tre månader förflutit sedan bestämt inflyttningsdatum och att nytt inflyttningsdatum ännu inte bestämts bör ge dig goda möjligheter att frånträda avtalet. 

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare juridisk vägledning i processen är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister på ett kontor nära dig, det kan du göra här. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden