Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Säga upp förhandsavtal för nyproduktion

Hej
Jag har ett förhandsavtal på ett radhus som skulle vara klart för inflyttning 2017-06-01. Det är ännu inte klart för inflyttning till dags dato och jag undrar om jag kan häva köpet?
Förhandsbetalning har gjorts med 10 % av köpeskillingen.

Rådgivarens svar

2017-09-19

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan ska jag redogöra för vad som gäller. Ett radhus kan köpas som en bostadsrätt eller som ett friköpt småhus. Då ni har skrivit på ett förhandsavtal drar jag slutsatsen att radhuset är en bostadsrätt.

Förhandsavtal
Vid försäljning av nyproducerade bostadsrätter förekommer olika avtal. Förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och den som ska bli ägare till bostadsrätten. Avtalet innebär att bostadsrättsföreningen förbinder sig att upplåta en bostadsrätt i föreningen och köparen förbinder sig att förvärva bostadsrätten, se 5 kap. 1 § bostadsrättslagen.

Köparen kan, under vissa förutsättningar, ha rätt att säga upp avtalet. Är själva upplåtelsen väsentligt försenad kan köparen frånträda avtalet. Säger du upp avtalet på denna grund kan du få tillbaka allt du betalat för bostadsrätten inklusive ränta samt annan skälig ersättning för kostnader du med föreningens godkännande åtagit dig för lägenhetens inredning och utformning och som du inte längre har nytta av, se 5 kap. 8 och 9 §§ bostadsrättslagen.

Sammanfattning
Har du i förhandsavtalet blivit garanterad ett inflyttningsdatum och inflyttningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten har du möjlighet att frånträda avtalet. Skälig tid ska tolkas restriktivt, dvs. upplåtelsen ska ske i nära anslutning till den i avtalet beräknade tiden för tillträdet. Att mer än tre månader förflutit sedan bestämt inflyttningsdatum och att nytt inflyttningsdatum ännu inte bestämts bör ge dig goda möjligheter att frånträda avtalet. 

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare juridisk vägledning i processen är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister på ett kontor nära dig, det kan du göra här. Lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden