Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rökande granne

Vilka rättigheter har jag om min granne röker inne och mitt golv blir förstört och det luktar rök i min lägenhet? Det är en bostadsrätt

Rådgivarens svar

2017-12-14

Hej!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Det verkar som att du haft extrem otur när det gäller din grannes beteende och jag ska såklart försöka ge dig några handlingsalternativ. De regler som ger dig möjlighet att agera hittar du i skadeståndslagen (SkL) och i bostadsrättslagen (BL).

I 2 kap. 1§ SkL står det att den som orsakar sakskada, uppsåtligen eller av vårdslöshet ska ersätta skadan. Om det är så att din grannes bolmande är av sådan dignitet att det skadar intilliggande lägenheter kan det finnas möjlighet att kräva grannen på skadestånd enligt utomkontraktuella regler. För att det ska bli aktuellt med skadestånd måste det finnas ett relevant orsakssamband mellan din grannes rökande och de skador som uppkommit (adekvat kausalitet). Grannens agerande måste bedömas som vårdslöst vilket innebär att skadan i din lägenhet ska vara förutsebar m.m. Det finns en risk, som jag bedömer det, att dina skador, vid en domstolsprövning, anses som alltför svårförutsägbara. Sen kan det finnas omständigheter i ditt fall som gör det möjligt att ändå kräva skadestånd. Generellt sett när grannar genom oaktsamt beteende orsakar varandra skador (vattenläckor etc.) brukar skadorna hanteras mellan försäkringsbolagen. Den självrisk du får betala kan du kräva från din granne. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag och se om de kan hjälpa dig.

Ett annat alternativ är att du vänder dig till bostadsrättsföreningen. Alla bostadsrättshavare ska enligt lag se till att de inte stör sina grannar på ett sätt som kan vara skadligt för hälsan (7 kap. 9§ BL). Störningar kan i vissa fall leda till att bostadsrätten förverkas (7 kap. 18§ 5p. BL). Det finns i en äldre dom från hovrätten exempel på att lukt som sprider sig från en bostadsrättshavare kan vara en typ av störning som inte ska tillåtas och som kan leda till förverkande (T 2443-06). Det krävs dock att lukten är mycket störande. Om du vänder dig till föreningen och berättar om störningen är de skyldiga att ge din granne en tillsägelse som grannen måste rätta sig efter. Mitt råd är att du skriver ett brev till föreningen där du beskriver störningen och hänvisar till deras skyldighet enligt lag att ge grannen en tillsägelse.

Jag hoppas att du har fått svar på några av dina frågor. Tveka annars inte att skicka in fler frågor här, eller så kan du ta kontakt med någon av våra fastighetsjurister här.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden