Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Risker vid köp av nyproducerad bostadsrättslägenhet

Hej, jag och min fru har tänkt köpa en nyproducerad bostadsrättslägenhet. Har läst den ekonomiska planen som är godkänd av bostadsverket. Såvitt jag kan se så är allt som det ska i den. Anledningen till att vi är tveksamma till att skriva på ett upplåtelseavtal är att det är fä lägenheter som är sålda 15 av totalt 63. Byggnation av husen påbörjades 2017 och enl säljbroschyren så skall man kunna flytta in 15 nov 2019-15 Jan 2019. Det är PEAB som uppför lägenheterna och det finns en bostadsrättsförening med PEAB som förvaltare. Enligt broschyren så köps eventuella osålda lägenheter av PEAB. Vi har ännu inte sett avtalsförslaget. Frågan är nu vilka risker vi tar genom att skriva på? Just nu erbjuds vi ett avgiftsfritt år genom att teckna avtal före 15/12. Kan ju komma fler erbjudanden. Man kan också tänka sig att man gör om till hyresrätter. 

Rådgivarens svar

2018-12-15

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. 

Det finns ett antal aspekter att tänka på när man köper en nyproducerad lägenhet. Jag ska försöka redogöra för några av dem. 

Köp av nyproducerad bostadsrätt regleras i förstahand av vad som avtalas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen. I den mån upplåtelseavtal saknar reglering tillämpas bostadsrättslagen. Felreglerna vid köp av nyproduktion skiljer sig därför mot vad som gäller vid redan upplåten bostadsrätt. Skulle bostaden inte vara i rätt skick vid tillträdet är det bostadsrättsföreningen som ska avhjälpa felet. Är felet en avvikelse från uppgifter som lämnats är det avtalsrättsliga principer som blir tillämpliga. 

Viktigt att tänka på vid nyproduktion brukar vara att det är svårt att förutse räntor och priser som kan komma att ändras under tiden som bygget sker. I ert fall ligger tillträdet dock så pass nära i tiden att jag inte ser någon större risk med det. En annan aspekt är att nya förningar ofta är mer skuldsatta än äldre föreningar, därmed bör ni titta i föreningens ekonomiska plan. 

Bra i ert fall är att PEAB ansvarar för icke köpta lägenheter. Det kan dock innebära, om alla lägenheter inte blir sålda, att de kommer hyras ut under en period och således bli hyresrätter. En annan aspekt om få lägenheter blir sålda är att det kan bli svårt att bilda en styrelse för föreningen. Dock bör det inte bli något problem i ert fall eftersom att 15 lägenheter redan är sålda. 

Hoppas ni har fått lite större inblick i vad ni kan tänka på. Har ni någon mer specifik fråga får ni gärna ställa den i en ny fråga. 

Vänligen, 

Elna 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden