Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rimlig ersättning för servitut

Hej!
Jag och min sambo har en tomtfastighet som är styckad så att två av våra grannar behöver åka igenom den för att komma ut på allmän väg. Dom har ett sk servitut. Min fråga nu är, måste man ta ut en avgift av dom för att dom åker där? I sånt fall - hur mycket då?

Rådgivarens svar

2020-05-03

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Servitut
Med servitut avses rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut - som bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, och officialservitut - som bildas genom myndighetsbeslut efter en av Lantmäteriet utförd fastighetsreglering. Servitut regleras genom fastighetsbildningslagen och jordabalken.

Ersättning
Av din fråga framgår det inte om servitutet är ett avtal mellan er och grannarna (avtalsservitut) eller om nyttjanderätten beslutats av en myndighet (officialservitut). Rätten att begära ut en avgift för nyttjande av servitutet är dels beroende av vilket typ av servitut det rör sig (avtals- eller officialservitut) och och dels fastighetens värde samt vägens underhållskostnader, årligt slitage och liknande information som ger indikation på servitutets belastning för den tjänande fastigheten. Om ersättning ska utgå eller annan prestation ska utföras så bör detta anges särskilt i servitutet. Lagen ställer dock inget krav på att ett servitut ska förenas med en avgift. 

Eftersom avtalsservitut bygger på att ett frivilligt avtal gäller avtalsrättsliga principer, vilket innebär att ni har friheten att tillsammans med era grannar komma överens om en ersättning som båda parter är nöjda med. Förutsatt att det rör sig om ett avtalsservitut är ni således fria att själva besluta om att en avgift ska utgå för att era grannar nyttjar er fastighet för att nå allmän väg. Vad som är rimlig betalning är svårt att avgöra utan närmare information om den omständigheterna kring fastigheterna och hur grannarnas nyttjande av marken påverkar fastigheten. 

Även vid officialservitut kan ersättning för nyttjandet utkrävas. I detta fall är dock kostnaden mer beroende av hur mycket underhållskostnaderna uppgår till. 

Sammanfattning
Ni måste inte ta ut en avgift från grannarna för att de nyttjar er fastighet för att nå allmän väg. Om ni vill begära ut ersättning kan ni försöka komma överens med grannarna om en ersättning som känns gynnsam för er båda. Gällande vad rimlig ersättning är i detta fall rekommenderar jag att ni delger relevant information om fastigheten till en sakkunnig för att få ett utlåtande utifrån omständigheterna i ert fall.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om ni är i behov av ytterligare rådgivning eller med upprättandet av ett korrekt servitut är ni varmt välkomna att boka in tid hos någon av Familjens Jurists erfarna fastighetsjurister HÄR. Om du har ytterligare funderingar är du även välkommen att vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

Bästa hälsningar,

Jessica Khönig
Jurist
Jessica.Khonig@familjensjurist.se

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden