Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Renovering under uppsägningstid?

Hej.
Har nyligen flyttat ut från hyresrätt. Under uppsägn.tiden nov-jan hörde jag inget från värd om nya intressenter eller annat. Jag flyttade de facto när det återstod cirka 3 veckor av uppsägn.tiden och betalade alltså samtliga uppsägn.hyror. Efter flytt upptäckte jag att värdens plan varit att totalrenovera lägenheten efter jag flyttat ut. Jag ansåg att de borde meddelat mig det och jag krävde hyra tillbaka för treveckorsperioden då jag ännu betalade uppsägn.hyra men helt flyttat ut, eftersom jag ansåg att lägenheten ej var i uthyrbart skick efter mig. Värden hävdar bestämt att de ej har skyldighet meddela vad de har för planer med lägenh efter uppsägn samt att de ej påbörjat något bygge i lägenh innan min uppsägn.tid var slut. Jag tror min fråga är huruvida de har rätt att göra så här.
Tack för svar.

Rådgivarens svar

2018-03-29

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Frågor om hyresrätter regleras i jordabalkens 12:e kapitel.

Vad gäller under uppsägningstiden?
Hyresgästen har under uppsägningstiden fortsatt rätt att nyttja lägenheten och är likaså fortsatt skyldig att betala hyran (12 kap. 7 § jordabalken). Hyresgästen får givetvis flytta ut från lägenheten innan uppsägningstiden har gått ut, men då kvarstår betalningsskyldigheten avseende hyran. I en sådan situation är det därför lämpligt att hyresgästen och hyresvärden avtalar om vad som ska gälla parterna emellan fram tills att hyresavtalet har löpt ut.

Vad får hyresvärden göra under uppsägningstiden om hyresgästen har flyttat ut?
Det finns inget i lagen som reglerar vad hyresvärden får göra med lägenheten under uppsägningstiden när en hyresgäst har flyttat ut i förtid.

Eftersom hyresavtalet fortfarande gäller under uppsägningstiden, har dock hyresvärden fortsatt skyldighet att erbjuda hyresgästen lägenheten. Även om den för tidigt utflyttade hyresgästen inte har som avsikt att bruka lägenheten, begår hyresvärden därför ett avtalsbrott gentemot denne om hyresvärden inte kan prestera sin del av avtalet på grund av renovering.

Avtalsbrottet borde ge hyresgästen rätt till någon sorts ekonomisk kompensation som i slutändan kan krävas i allmän domstol. Kompensationen torde rimligtvis motsvara den betalda hyran för den tid lägenheten inte kan nyttjas.

I och med att jag inte har hört om något liknande fall tidigare kan jag dock inte avgöra hur en sådan process skulle sluta. Möjligtvis skulle domstolen underkänna hyresgästens betalningskrav med hänvisning till att denne ändå inte har haft som avsikt att bruka lägenheten. Om hyresgästen har kvar nyckeln och faktiskt har möjligheten och intention att bruka lägenheten, borde detta dock vara till dennes fördel.

Sammanfattning och bedömning i ditt fall
En hyresgäst har rätt att bruka en lägenhet under uppsägningstiden. Vid för tidig flytt står hyresförhållandet kvar som tidigare, hyresgästen måste erlägga hyran och har rätt att bruka lägenheten. Om hyresvärden väljer att renovera den begår denne därför ett avtalsbrott gentemot hyresgästen om den sistnämnde inte kan bo där under uppsägningstiden. Detta torde ge hyresgästen rätt till ekonomisk kompensation, rimligtvis motsvarande hyran för den tid lägenheten inte kunde användas.

Jag tolkar din fråga som att hyresvärden endast har haft planer på att börja renovera din lägenhet under uppsägningstiden. Hyresvärden har ingen i lagen uppställd skyldighet att informera dig om sådana planer. Om denne däremot hade påbörjat en renovering och därmed gjort din lägenheten omöjlig att bo i under uppsägningstiden hade detta utgjort ett avtalsbrott gentemot dig. Detta kan i sådana fall möjligtvis ha gett dig rätt till ersättning för hyran avseende tiden lägenheten inte kunde brukas. Jag kan dock inte svara på hur en domstol skulle ställa sig till ditt eventuella betalningsanspråk, där behöver du närmare vägledning av en jurist.

Jag hoppas att detta svarade på dina funderingar! Behöver du hjälp med att framställa ett betalningskrav eller att driva tvist mot hyresvärden är du välkommen att boka tid hos någon av Familjens jurists erfarna jurister.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden