Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Renovering av hyresrätt

Hej,
Jag bor i en hyresrätt och är nu sugen på att renovera. Jag undrar hur mycket jag får ändra på i lägenheten utan att hyresvärden misstycker.
Vänligen,

Rådgivarens svar

2017-07-03

Hej Natalie!

Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Här nedan kommer en redogörelse för vad som gäller när du ska renovera i en hyresrätt. Den så kallade hyreslagen blir tillämplig i ditt fall, denna lag hittas i 12 kapitlet Jordabalken.

Vad gäller enligt hyreslagen?     
Som hyresgäst har du rätt att måla, tapetsera och utföra därmed jämförliga åtgärder. Exempel på jämförliga åtgärder är montering av persienner, kakelsättning av kök och våtutrymmen, byte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv samt byte av innerdörrar. Dessa åtgärder har du rätt att göra utan tillstånd från hyresvärden och det sker på egen bekostnad. Se 12 kapitlet 24 a § jordabalken. Du får dock inte göra för ingripande åtgärder så som att ändra planlösningen i lägenheten genom att ta bort en hel vägg eller sätta upp stadigvarande väggar.

Hyresvärden har dock rätt till ersättning om åtgärderna medför att lägenhetens bruksvärde minskar. Med bruksvärde menas det praktiska värde en lägenhet har ur en hyresgästs synvinkel. Bruksvärdet kan minska om du utför ett arbete som inte är fackmannamässigt gjort eller om du använder dig av extrema färger eller mönster. I detta fall har hyresvärden rätt till ersättning som motsvarar beloppet det kostar att återställa lägenheten i normalt skick.

Att tänka på: Om du byter ut skåpsluckor i kök eller innerdörrar ska du spara de gamla, dessa tillhör nämligen hyresvärden. Om du lägger nytt kakel i våtutrymmen kan du bli skadeståndsskyldig om en vattenskada skulle uppstå.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Lycka till med renoveringen!

Vänliga hälsningar.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden