Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Renovering av hyresrätt

    Hej,
    Jag bor i en hyresrätt och är nu sugen på att renovera. Jag undrar hur mycket jag får ändra på i lägenheten utan att hyresvärden misstycker.
    Vänligen,
    Natalie

    Rådgivarens svar

    2017-07-03

    Hej Natalie!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Här nedan kommer en redogörelse för vad som gäller när du ska renovera i en hyresrätt. Den så kallade hyreslagen blir tillämplig i ditt fall, denna lag hittas i 12 kapitlet Jordabalken.

    Vad gäller enligt hyreslagen?     
    Som hyresgäst har du rätt att måla, tapetsera och utföra därmed jämförliga åtgärder. Exempel på jämförliga åtgärder är montering av persienner, kakelsättning av kök och våtutrymmen, byte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv samt byte av innerdörrar. Dessa åtgärder har du rätt att göra utan tillstånd från hyresvärden och det sker på egen bekostnad. Se 12 kapitlet 24 a § jordabalken. Du får dock inte göra för ingripande åtgärder så som att ändra planlösningen i lägenheten genom att ta bort en hel vägg eller sätta upp stadigvarande väggar.

    Hyresvärden har dock rätt till ersättning om åtgärderna medför att lägenhetens bruksvärde minskar. Med bruksvärde menas det praktiska värde en lägenhet har ur en hyresgästs synvinkel. Bruksvärdet kan minska om du utför ett arbete som inte är fackmannamässigt gjort eller om du använder dig av extrema färger eller mönster. I detta fall har hyresvärden rätt till ersättning som motsvarar beloppet det kostar att återställa lägenheten i normalt skick.

    Att tänka på: Om du byter ut skåpsluckor i kök eller innerdörrar ska du spara de gamla, dessa tillhör nämligen hyresvärden. Om du lägger nytt kakel i våtutrymmen kan du bli skadeståndsskyldig om en vattenskada skulle uppstå.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga. Lycka till med renoveringen!

    Vänliga hälsningar.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden