Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Regler i budgivningsprocessen vid försäljningen av en fastighet

Min pappa har ärvt en sommarstuga tillsammans med sin bror. De båda vill köpa ut varandra och kommer inte överens. Det resulterar i att sommarstugan kommer att läggas ut på den öppna marknaden för att ge ett så "rättvist pris" som möjligt.

Min pappa önskar tillsammans med mig köpa sommarstugan då han har många personliga anknytningar till den, men har inte ekonomi att köpa den själv. Jag befarar att hans bror kan tänka detsamma vilket ger en budgivning mellan oss? Vad är det som gäller rent juridiskt i detta läge?

Rådgivarens svar

2020-06-12

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att gå igenom vad som gäller rättsligt, och därmed om det finns lagbestämmelser, i budgivningsprocessen vid försäljningen av en fastighet.

Allmänt om försäljning av fastighet och budgivning

Om flera personer vill köpa en och samma fastighet, blir det oftast en budgivning. Det finns inga lagregler, branschpraxis eller övergripande regler som reglerar budgivningsprocessen vid överlåtelse av en fastighet. Det finns med andra ord ingen lag som bestämmer hur budgivningen ska gå till. Det är istället säljaren som bestämmer hur budgivningen ska genomföras. Säljaren bestämmer därmed vem som får köpa, till vilket pris och vid vilken tidpunkt. Mäklarens roll är att bistå säljaren med sakliga råd och vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren ska därmed inte fatta egna beslut vid försäljningen.

En budgivning kan gå till på flera olika sätt, beroende på vad säljaren och mäklaren kommer överens om. Budgivningen sker oftast genom öppen eller sluten budgivning. Vid en öppen budgivning lämnar spekulanterna sina bud till mäklaren. Därefter redovisar mäklaren löpande buden till säljaren och övriga spekulanter, varefter de kan lägga nya bud. Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna bud. Mäklaren redovisar buden till säljaren, men den som har lämnat bud får inte information om övriga bud.

Budgivningen genomförs oftast enligt följande. Först blir fastigheten tillgänglig för försäljning. Sedan läggs eventuella bud innan visning. Efter att visningen genomförts, påbörjas budgivningen. Efter budgivningen väljer säljaren vinnande bud; och därmed till vem, när och till vilket försäljningspris försäljningen ska ske. Därefter undertecknas kontraktet.

Din situation

Utifrån den information jag redogjort för ovan, är min bedömning i din situation följande. När en fastighet läggs ut till försäljning är inga särskilda lagar eller regler tillämpliga i budgivningsprocessen. Det innebär att när din pappas och hans brors samägda fastighet läggs ut till försäljning, får de lägga bud på samma sätt som andra spekulanter.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Känner du att du är i behov av ytterligare juridisk rådgivning är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina fastighetsrättsliga frågor.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden