Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Reavinstskatt vid försäljning av bostad

    Hej.Om man säljer sin bostad och köper en annan , ska man då betala reavinst på den bostad man säljer?

    Rådgivarens svar

    2020-03-15

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer inledningsvis att redogöra för relevant juridik för att därefter tillämpa bestämmelserna på din specifika situation. 

    Reavinstskatt/kapitalvinstskatt är en statlig skatt som regleras i inkomstskattelagen (IL) (se här). I Sverige har vi tre inkomstslag som man kan skatta i; tjänst, näringsverksamhet och kapital. Till inkomstslaget kapital hör inkomster och utgifter som man har på grund av innehav av tillgångar i form av kapitalvinster och kapitalförluster - hit hör bostäder för privat bruk.

    En försäljning av en bostad kan vara en kapitalvinst eller en kapitalförlust. En kapitalvinst ska tas upp i inkomstslaget kapital och kapitalvinsten beskattas med 22 % (46 kap. 18 § IL). Kapitalvinsten beräknas genom att ta försäljningspriset (med avdrag för kostnader för försäljning, t.ex. mäklararvode) minus omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet ökat med utgifter för förbättringskostnader såsom renovering). 

    Om du säljer en bostad beskattas du med 22% av vinsten såsom reavinstskatt. I det fall du säljer din bostadsrätt med vinst och köper eller kommer att köpa en ny bostad kan ansökan om uppskov ske. Med det menas att du begär att få skjuta upp betalningen av skatten på hela eller delar vinsten, och istället betalar runt 0,5 procent av vinsten i årlig skatt. Uppskovet begärs i samband med att du deklarerar bostadsförsäljningen och du ansöker om detta hos Skatteverket

    Sammanfattningsvis ska ska du vid en försäljning av bostad betala skatt om 22% på vinsten. Du kan dock begära uppskov med beskattningen om du uppfyller förutsättningarna för uppskov som du kan läsa mer om här. 

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen. 

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden