Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rättsligt fel i fastighet

Lars köpte fastigheten Gruvan 1:2 i Kalix kommun av Svea för en köpeskilling av 880 000 kr. Köpekontraktet undertecknades redan den 20 september 2017 och Lars tillträde fastigheten avtalsenligt den 12 mars 2018. En vecka senare upptäckte Lars att det fanns ett inskrivet servitut som besvärade fastigheten och som Lars uppenbarligen inte skulle kunna bli av med. Servitutet innebär att två grannfastigheter, Gruvan 1:3 och Gruvan 1:4 kommer att kunna utnyttja en brygga och den badplats som Lars trodde att han var ensam om att kunna använda. Vilket ansvar har Svea?

Rådgivarens svar

2018-03-28

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Regler om fastigheter återfinns i jordabalken (JB), se lagen här.

Svea kan ansvara för rättsligt fel enligt 4 kap. 12 och 17 §§ JB. När en köpare av en fastighet upptäcker att fastigheten belastas av en begränsad sakrätt (t.ex ett servitut) kan säljaren bli ansvarig för rättsligt fel. Detta förutsätter däremot att köparen är i god tro om belastningen. Att köparen är i god tro betyder att denne varken insåg eller borde ha insett att det fanns ett servitut som belastade fastigheten.

En säljare som ansvarar för rättsligt fel kan behöva ersätta köparen för skada med anledning av felet, dvs. skadestånd. Därutöver kan prisavdrag och hävning göras gällande. Hävning kan däremot bara bli aktuellt om "felet är av väsentlig betydelse". Felet ska i sådant fall alltså vara allvarligt.

I NJA 2012 s. 1021 behandlades frågan om hur bedömningen kring god tro ska gå till (HD:s dom punkt 9-17). Fallet handlade om ett icke inskrivet vägservitut. Att ett servitut är inskrivet i fastighetsregistret har viss, men inte självständig betydelse för god tro.

Utan att veta mer om ditt fall till vägledning för frågan om god tro, kan jag tyvärr inte ge ett exakt besked om vad som gäller i ditt fall.

Om du behöver hjälp med din situation med anledning av detta är du välkommen att boka rättslig hjälp från en av Familjens jurister via denna länk. På Familjens jurist har de erfarna jurister som drivit liknande frågor förut och kan hjälpa dig.

Jag hoppas att detta var till hjälp!
Vänligen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden