Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rättigheter som delägare i fastighet

Hej. Min syster bor i det hus som vår far lämnade efter sig när han dog 2017. Hon har bott där i drygt ett år medan de renoverar det hus som hon ska flytta in i. Först var det tal om 6 mån och nu har de bott där i nästan ett och ett halvt år. Har jag rätt att begära hyra? Hur länge har hon rätt att bo där? Har jag rätt att sätta en deadline? Jag är i behov av pengar och är orolig över att försäljning av huset drar ut på tiden. Vilka rättigheter har jag som en delägare av två i huset?

Rådgivarens svar

2019-08-01

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Samägd fastighet
När flera personer gemensamt äger en fastighet blir samäganderättslagen tillämplig, detta gäller om inte något annat avtalats mellan parterna. Samtliga ägare måste komma överens om beslut som rör fastigheten, en ensam delägare får undantagsvis besluta om åtgärder som är av brådskande och nödvändig natur (se 2 §). Om det inte går att komma överens delägarna emellan kan någon av dem begära att en god man ska ta över skötseln av fastigheten (se 3 §). Tingsrätten utser oftast en advokat som god man men delägarna får själva föreslå annan god man. Om någon delägare vill sälja fastigheten kan hen begära att den säljs på offentlig auktion (se 6 §). De andra delägarna kan då inte motsätta sig försäljningen men de har chans att köpa tillbaka fastigheten på auktionen.

Sammanfattning och rådgivning
För att ett samägande ska fungera krävs det att man kan ta beslut tillsammans, ett samäganderättsavtal kan då underlätta för att reglera situationer som lagen inte täcker. Du och din syster kan då avtala om hur länge hon ska få bo i huset samt om hon ska betala någon hyra, det finns alltså inga regler i lagen som säger hur länge hon har rätt att bo där eller att hon ska betala hyra. Familjens Jurist kan hjälpa er att upprätta ett samäganderättsavtal vilket kan lösa konflikterna om hur fastigheten ska skötas och användas, det kan ni göra HÄR.

Om du och din syster trots samägandeavtal fortfarande inte kan komma överens om beslut rörande fastigheten kan du begära att en god man ska utses hos närmaste tingsrätt. Fastigheten kan även tvångsförsäljas men jag råder dig att först försöka lösa situationen genom ett samägandeavtal, en tvångsförsäljning kan användas som en sista lösning om du känner att försäljningen av huset verkligen drar ut på tiden. Känner du att du behöver vidare rådgivning får du gärna kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist HÄR.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden