Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätten att ta del av vinsten eller att bli utköpt vid samägd bostadsrätt

Hej! Jag äger 10 % av en bostadsrätt som jag nu flyttat ifrån. Den andre parten som äger 90 % hotar nu med att sälja och ej ge mig pengar för mina 10 %, går det? Om samma person istället skulle flytta och bo i bostadsrätten, kan jag då på något sätt kräva att bli utköpt på mina 10 %?

Rådgivarens svar

2019-11-06

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. I mitt svar kommer jag anta att du och den andra ägaren av bostadsrätten inte är eller har varit gifta eller sambos då det aktualiserar regler om bodelning. Om jag har fått fel uppfattning får du gärna återkomma med en ny fråga.

Samägande av bostad
När flera personer gemensamt äger en bostadsrätt blir samäganderättslagen tillämplig, detta gäller om inte något annat avtalats mellan parterna. Om två eller flera äger egendom med samäganderätt så är utgångspunkten att samtliga delägare äger lika mycket (se 1 §). Denna utgångspunkt kan dock motbevisas om en delägare har betalat mer och kan styrka detta med kvitto eller likande. Samtliga ägare måste komma överens om beslut som rör fastigheten, en ensam delägare får undantagsvis besluta om åtgärder som är av brådskande och nödvändig natur (se 2 §). Om det inte går att komma överens delägarna emellan kan någon av dem begära att en god man ska ta över skötseln av fastigheten (se 3 §). Tingsrätten utser oftast en advokat som god man men delägarna får själva föreslå annan god man. Om någon delägare vill sälja fastigheten kan hen begära att den tvångsförsäljs på offentlig auktion (se 6 §). De andra delägarna kan då inte motsätta sig försäljningen men de har chans att köpa tillbaka fastigheten på auktionen.

Din situation
Eftersom du äger en del av bostaden så har du också rätt till din del av vinsten vid en eventuell försäljning. Bostadsrätten kan inte säljas utan ditt samtycke om det inte sker genom en tvångsförsäljning som både du och den andra ägaren kan begära enligt samäganderättslagen. Du kan alltså inte kräva att bli utköpt av den andra parten men du kan kräva en tvångsförsäljning av bostadsrätten och hen kan då ha chans att köpa tillbaka fastigheten.

En ansökan om försäljning på offentlig aktion görs hos tingsrätten. De förordnar då en god man som ska sköta försäljningen, se till så att båda ägarnas intressen tillvaratas och att beloppet som lägenheten sålts för delas upp korrekt mellan er (se 8 §).

Sammanfattning och rådgivning
Samäganderättslagen gäller alltså så länge ni inte har avtalat något annat. Om endast en av er vill sälja lägenheten kan det göras genom en tvångsförsäljning och du har alltid rätt till din andel av vinsten. Du har ingen rätt att kräva att bli utköpt men du kan dock försöka komma överens med den andra ägaren och förklara din rätt till vinst och tvångsförsäljning. Kommer ni inte överens kan du då ansöka om en tvångsförsäljning hos tingsrätten.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga. Känner du att du behöver vidare rådgivning i det här fallet får du gärna kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist som kan hjälpa dig vidare.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden