Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätten att neka grannen tillträde till sin tomt

Min grannes hus är byggt på tomtgränsen. Nu vill grannen komma in på min tomt för att gräva och dränera grunden. Det finns inget reglerat i bygglovshandlingarna om tillträde till min tomt. Har jag rätt att neka tillträde?

Rådgivarens svar

2020-03-15

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom rätten att neka en granne tillträde till sin tomt. Sedan kommer jag sammanfatta min bedömning och råda dig hur du kan gå vidare i ditt ärende.

Allemansrätten och hemfridszonen

I Sverige råder den så kallade allemansrätten, vilket ger oss rätten att röra oss fritt i naturen. Allemansrätten begränsas emellertid av hemfridszonen. Om en person går in på en annans tomt utan tillstånd kan denne nämligen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Enligt brottsbalken 4 kap. 6 § döms den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad för hemfridsbrott. För att uppfylla det brottet krävs dels att personen har övervunnit något slags hinder (fysiskt eller psykiskt), dels att denne olovligen har tagit sig in på tomten utan samtycke.

Min bedömning i din situation är följande. Vill din granne tillträda din tomt, och gräva och dränera grunden, måste denne först fråga dig om ditt godkännande. Du har då rätt att neka grannen tillträde. Det finns emellertid en möjlighet för grannen att undersöka hos Lantmäteriet om det finns ett servitut för fastigheterna, som kan ge grannen rätt att nyttja din tomt för sitt arbete. Det kan dock nämnas att även om det finns ett servitut, får du inte betungas mer än nödvändigt under den tid som grannen får tillträde till din tomt.

Sammanfattning och rådgivning

Sammanfattningsvis är min bedömning att du har rätt att neka din granne tillträde till din tomt. Mitt tips är emellertid att du och din granne istället försöker komma överens om en lösning, för att förhindra osämja både nu och i framtiden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen boka en tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist. De kan hjälpa dig med dina fastighetsrättsliga frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden