Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt till skadestånd på grund av vräkning?

Kan man begära skadestånd från hyresvärden på grund av fel vräkning?

Rådgivarens svar

2020-05-14

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen Med din fråga!

Regler som är tillämpliga på din fråga finns i hyreslagen och lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Allmänt om vräkning

Det finns flera omständigheter som kan leda till att en hyresgäst tvingas flytta från sin hyresrätt. Det kan till exempel handla om uteblivna hyresbetalningar, otillåten andrahandsuthyrning eller att hyresgästen stör grannar (se 42-44 § hyreslagen).

En hyresvärd kan få en hyresgäst vräkt genom att ansöka om avhysning hos Kronofogden (3 § BfL). En avhysning får inte gå till hur som helst. Om anledningen till avhysningen är uteblivna hyresbetalningar måste hyresvärden först ha påmint hyresgästen om att betalning saknas. Vidare är hyresvärden oftast skyldig att underrätta socialnämnden innan hen ansöker om avhysning hos Kronofogden.

Processen

Om en hyresgäst anser att det saknas tillräckliga skäl för avhysning så kan hyresgästen skriftligen bestrida att avhysning ska ske. Tvisten kan då tas till tingsrätten som har att avgöra om skäl för vräkning föreligger eller inte (33 § BfL). Om Kronofogden anser att det verkar som att skäl för avhysning saknas så behandlas ansökan som om hyresgästen bestritt den (23 § BfL).

Om hyresgästen inte bestrider så kommer Kronofogden att ge hyresvärden rätt att avhysa hyresgästen, förutsatt att Kronofogden anser att hyresvärdens ansökan framstår som befogad. Även efter att Kronofogden beslutat att avhysning får ske har hyresgästen en chans att få tvisten prövad i tingsrätt. Det gäller då att hyresgästen inom en månad skriftligen ansöker om så kallad återvinning (52-54 §§ BfL).

Det förekommer förmodligen att hyresgäster ibland vräks trots att det saknas sådana skäl för vräkning som lagen kräver. I dessa fall kan man tala om felaktiga vräkningar.

Möjligheten till skadestånd

Om en domstol har fastslagit att en hyresgäst har blivit felaktigt vräkt så kan hyresgästen i vissa fall ha rätt till skadestånd. För att en hyresgäst ska ha rätt till skadestånd måste hyresgästen ha lidit en skada på grund av den felaktiga vräkningen. Det kan exempelvis röra sig om extra kostnader, kanske för boende på hotell, till följd av att hyresgästen inte fått bo i sin lägenhet under tiden tvisten prövats i domstol.

För att eventuellt kunna få skadestånd måste hyresgästen vända sig till tingsrätten och kräva skadestånd från hyresvärden. Det är viktigt att ha bevis för den skada man påstår har inträffat. Hyresvärden kommer att ha hjälp av ett juridiskt ombud vid en eventuell rättegång och för att ha en större chans att vinna framgång bör även hyresgästen ta hjälp av en jurist.

I tingsrätten gäller som utgångspunkt att den förlorande parten även måste betala motpartens rättegångskostnader. Det innebär att det kan bli dyrt för en hyresgäst att driva en process om rätt till skadestånd.

Sammanfattning och rekommendation

Om du har råkat ut för en felaktig vräkning och dessutom har lidit en skada till följd av vräkningen, så kan du eventuellt ha rätt till skadestånd från hyresvärden. För att få klarhet i om det i ditt fall finns chans att vinna framgång med en skadeståndstalan så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist.

Våra jurister på Familjens Jurist har stor kunskap om bostadsjuridik och kan hjälpa dig vidare i ditt ärende, via denna länk kan du boka tid med en av våra erfarna jurister.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Har du andra funderingar är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden