Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt till ersättning för städning när hyresgästen lämnat bostaden ostädat?

Hej! Vi har via muntligt avtal hyrt ut en stuga 1 mån i taget, då vi inte kunnat lita på kvinnan ifråga. Vi har nu sagt upp henne och annonserat ut stugan. Den nya hyresgästen var och tittade på stugan ca 2-3 veckor innan första hyresgästen skulle flytta ut. Vi pratade då med den första hyresgästen och frågade om hon hade börjat städa vilket hon sade att hon gjort. Hon flyttade ut den 30 jan -2020. Den 31 kollade vi huset, ej städat, inte ens kaffepannan var tömd. Hon inte städat något. Vi höll på och städade i 17 timmar tillsammans, fick ta natten till hjälp. Allt har vi packat ner och låst in i ett uthus. Vi begärde att få 3.000 kr för vårt jobb. Kom sedan överens om att vi skulle få 2.000 kr. Vi tog i hand på detta (muntligt avtal?). Nu vägrar de betala oss något. Vad säger lagen? Hon får naturligtvis tillbaka allt det hon äger när vi fått betalt för vårt jobb.

Rådgivarens svar

2020-02-10

Hej! Stort tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med er fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

Regler för hyresavtal finns i 12 kap. jordabalken (även kallat hyreslagen). 

Hyresgästens vårdnadsplikt 

En hyresgäst har enligt 12 kap. 24 § jordabalken skyldighet att under hyresförhållandets gång väl vårda bostaden. I detta ingår de löpande åtgärder som krävs för att hålla bostaden i gott skick, såsom att städa och hålla rent. I vårdnadsplikten ingår även skyldighet för hyresgästen att vid utflyttning återlämna bostaden i godtagbart skick. För eventuella skador som uppkommit till följd av hyresgästens vårdslöshet eller försummelse ska denne ersätta hyresvärden.  

Vad gäller i er situation?

Vad som menas med hyresgästens skyldighet att återlämna bostaden i godtagbart skick är inte helt klart. Vanligtvis innebär detta att hyresgästen ska lämna tillbaka bostaden i samma skick som den var i när den togs emot. Vad gäller hyresgästen ansvar för flyttstädning saknar lagen särskilda regler. Detta brukar istället regleras genom hyresavtalet. Från den information ni gett mig vet jag inte om ni reglerat detta i avtalet eller inte. Är det så att ni inte avtalat om detta kan det bli svårt för er att kräva ersättning för städningen. Det muntliga avtal om ersättning som ni ingått är enligt reglerna giltigt då en princip inom svensk rätt är att alla avtal ska hållas. Att hävda ett muntligt avtal kan dock vara praktiskt svårt när ett sådant avtal ska bevisas. 

Rådgivning

Ni kan försöka att prata med personen igen och förklara att även muntliga avtal enligt lagen är giltiga och ska hållas. Skulle personen fortsätta att vägra betala kan ni ta ärendet vidare till domstol. Tänk dock på att det är ni som då har ansvaret för att bevisa avtalet samt att kostnaderna i slutändan kan bli mycket högre än er fordran. För framtida situationer rekommenderar jag er att alltid upprätta ett skriftligt hyresavtal och att ni i avtalet reglerar sådana saker som ansvar för flyttstädning. Via Familjens Jurist kan ni få hjälp med hyresavtalet. Ta kontakt med en jurist för hjälp med hyresavtal per telefon eller boka ett personligt möte.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden