Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att ta del av namninsamling i en bostadsrättsförening?

Hej
I min trappa har en av grannarna skapat en namninsamling att jag bl.a. stör. Nu undrar jag om jag har rätt att se denna lista. Vad påståendet är och vilka som skrivit på. Jag har fått ett brev från styrelsen med en hel del felaktiga anklagelser. Enligt styrelsen är det sekretess och jag får inte ens se vad personen skrivit och fått några andra att skriva på. Vad gäller, har man något ”juridiskt” skydd när man skriver på en namninsamling? Är det hemligt för den som blivit anklagad eller är det offentligt? Har jag rätt att få se den.
Styrelsen kallade till möte på vår begäran 2av 5 kom. En var den som gjort namninsamlingen.

Tack på förhand.

Rådgivarens svar

2020-07-05

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller vid utlämnade av handlingar.

Offentliga handlingar

I Sverige har vi offentlighetsprincipen, vilket innebär en rätt för alla att ta del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen följer att en handling blir allmän när den förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Det är begreppet ”myndighet” som är kärnan i offentlighetsprincipen, rätten att få ut handlingar gäller endast när handlingarna finns hos en myndighet. I begreppet myndighet räknas riksdagen och beslutande kommunala församlingar.

Som jag har förstått det så bor du i en bostadsrätt och det är bostadsrättsföreningens styrelse som inte vill lämna ut namninsamlingen till dig. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. En sådan är en egen juridisk person och således inte en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Styrelsen har alltså inte en skyldighet att lämna ut föreningens handlingar.

Det finns dock ett undantag. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller för ekonomiska föreningar där kommuner eller regioner har ett rättsligt bestämmande inflytande, detta följer av 2 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För att en kommun ska anses ha rättsligt bestämmande inflytande finns två alternativ: 1) kommunen äger så pass många andelar i föreningen att den har mer än hälften av rösterna eller 2) kommunen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen. Om något av dessa två alternativ är uppfyllda jämställs föreningen med en myndighet och offentlighetsprincipen gäller. Skulle det vara så att kommunen inte har någon inblandning i bostadsrättsföreningen är föreningen en privat juridisk person och har därmed ingen skyldighet att lämna ut handlingar.

Sekretess

Frågor om sekretess regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL) men precis som med offentlighetsprincipen gäller reglerna för myndigheter och andra organ som kan jämställas med en myndighet. Bostadsrättsföreningar regleras i både bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Föreningsstyrelsens uppgift är bland annat att ansvara för organisationen och förvaltningen av själva föreningen. En bostadsrättsförening som inte ägs till hälften av en kommun lyder inte under offentlighetsprincipen eller reglerna om sekretess i OSL. De har alltså rätt att själva besluta om vilka handlingar som ska lämnas ut, exempelvis protokoll. En styrelse är dock begränsad när det gäller rätten att lämna ut personuppgifter vilket följer av dataskyddsförordningen. När en förening samlar personuppgifter i ett register är de skyldiga att dels ha samtycke från personen i fråga, dels begränsa spridningen av uppgifterna.

Din situation

Jag skulle rekommendera att undersöka om bostadsrättsföreningen ägs till någon av del av kommunen, för att se om offentlighetsprincipen gäller. Skulle fallet vara att föreningen helt är privatägd är det tyvärr så att styrelsen själv bestämmer om handlingen ska lämnas ut eller inte. Styrelsen är också begränsad av dataskyddsförordningen när det gäller utlämnandet personuppgifter. Vidare skulle jag rekommendera att försöka föra en dialog med styrelsen för att försöka lösa situationen.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Fråga Juristen eller kontakta en jurist på Familjens Jurist som är expert på frågor om bostadsrätt.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden