Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att ta bort grenar som kommer från träd på grannens fastighet?

Hej
Vi har en brf där en granne med angränsande tomt har en jättestor björk som skräpar ner otroligt mycket på vår tomt och på bilarna på vår parkering som är precis vid tomtgränsen mot grannen och trädet står typ 2 meter innanför denna. Björken är gammal och säkert 8-10 meter hög. Vi har vid upprepade tillfällen uppmanat grannen att gallra ur gamla grenar och beskära trädet eller ta ner det helt. Grannen har vägrat med förklaringen att han vill ha den skugga trädet ger i sin trädgård. Nu har det visat sig att alla löv och kvistar som ramlat ner från trädet har förstört gaveln på den carport som vätter mot trädet. Den är helt rutten och måste bytas ut av en fackman till en kostnad av dryga 5000:- Alla de andra tre gavlarna på carporten visar inga som helst tecken på att vara angripna av röta så det råder ingen som helst tvekan om att det är trädet som orsakat skadan på gaveln, det kunde snickaren som besiktigade detta och lämnade offert på reparation direkt konstatera. Hur går jag vidare med detta tycker ni? Ska grannen betala reparationen? Ska vi betala? Kan grannen tvingas ta ner trädet eller i alla fall beskära det så vi slipper samma skada om 10 år igen?

Rådgivarens svar

2020-11-29

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. Först gör jag en allmän redogörelse för rättsläget och därefter följer en tillämpning i ditt fall. 

I ditt fall blir jordabalken (JB)  tillämplig då frågan handlar om rättsförhållanden mellan grannar. 

Rätten att ta bort grenar och rötter

Varje fastighetsägare har skyldighet att ta skälig hänsyn till omgivningen, 3 kap. 1 § JB. Enligt 3 kap. 2 § JB har en fastighetsägare rätt att ta bort grenar och rötter som tränger in på dennes fastighet från en grannfastighet om detta orsakar olägenhet. Vad som anses som olägenhet får bedömas från fall till fall men rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur ger oftast inte rätt att ta bort grenar och rötter. Ägaren av grannfastigheten måste ges tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada för hen, 3 kap. 2 § JB. 

Ansvar för skador 

För att någon ska anses ansvarig för en skada krävs i de flesta fall vållande. Detta betyder att personen ska anses agerat vårdslöst på något vis och således orsakat skadan. Om personen har haft anledning att anta att skada kan uppkomma men ändå inte vidtagit åtgärder för att hindra detta, kan denne anses ansvarig för skadorna. För att en person ska ansvara för skador måste det även stå klart att hens agerande är orsaken till skadan. 

Tillämpning

I ditt fall förstår jag att ni kontaktat grannen flera gånger på grund av detta träd och även berett honom tillfälle att själv ta bort grenarna. I  detta fall kan ni ha en rätt att ta bort grenar som stör er fastighet, om de orsakar olägenhet. Att löv och kvistar fallit ner och förstört en av era carport torde bedömas som en olägenhet. 

Om er granne anses ha agerat vårdslöst genom att inte ta bort trädet eller grenar, kan han bli ansvarig för skadorna. Det måste även vara klart att skadorna som uppkommit är orsakade av trädet.  Detta blir ofta en fråga kring vems försäkring som ansvarar och vem som ska betala självrisken. Jag råder dig i detta fall att kontakta ditt försäkringsbolag och be grannen kontakta sitt försäkringsbolag. Om du känner att du behöver mer hjälp i ditt ärende av en jurist kan du alltid kontakta Familjens jurist. Du kan givetvis också ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden