Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att inrymma utomstående i hyresrätt

Hej!

Jag bor i en hyresrätt, ett rum och kök på 45 m2. Jag bor där själv, men nu skall min flickvän flytta in hos mig.
Min hyresvärd (privat hyresvärd) är Mycket emot att hon skall bo hos mig då hon tycker det är för trångt och sliter onormalt på en lägenhet i den storleken.
Jag har läst på diverse juristsidor på nätet angående inneboende, då jag ser att jag har rätt till en inneboende.

Min fråga är, har min hyresvärd rätt att vräka/ tvinga oss att bli återbetalningsskyldiga ifall min flickvän ändå bor hos mig?
Vi sliter inte onormalt på lägenheten och har inga husdjur.
 

Rådgivarens svar

2017-11-06

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att din hyresvärd inte vill att din flickvän ska flytta i din hyresrätt på 45 kvm och att du därför undrar om hyresvärden har rätt att vägra en sådan inflyttning. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Givet att din flickvän inte står som medhyresgäst aktualiseras 12:41 Jordabalken (JB). Av bestämmelsen följer att en hyresgäst alltid har rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten, så länge det inte medför men för hyresvärden. Här sätts kravet på ’men’ ganska högt till hyresgästens fördel. I fråga om vad som avses med men uttalas i förarbetena att hyresgästen inte bör inrymma personer i lägenheten under sådana omständigheter att det kan medföra verkligt men eller obehag. Något krav på samtycke från hyresvärden eller ens på en underrättelse till densamma finns dessutom inte.

En hyresvärd kan dock komma att förverka hyresrätten i förtid om någon av grunderna i 12:42 JB är uppfyllda. I förevarande fall kan det tänkas att hyresvärden har avtalat om några skyldigheter, som går utöver JBs skyldigheter, med er som hyresgäster. Av 12:42 p.8 framgår då att om hyresgästen åsidosätter en sådan avtalsenlig skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs, kan hyresvärden anses vara berättigad att säga upp avtalet. Det är dock domstol som självständigt avgör om en i avtalet intagen bestämmelse är av sådan vikt att ett underlåtet uppfyllande medför förverkande. I förevarande fall finns inte anledning att anta att lägenhet på 45 kvm inte skulle klara av två personer, varför det faktumet i sig varken skulle kunna innebära något men för hyresvärden eller berättiga ett förverkande enligt 12:42 JB.  

Sammanfattningsvis borde din flickvän kunna flytta in i lägenheten, givet att det inte medför men för hyresvärden eller strider mot något avtal som av domstolen bedömts vara av vikt för hyresvärden. Hoppas att du fått svar på din fråga. Om din hyresvärd ändå skulle vägra inflyttningen är du välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister för mer hjälp.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden