Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att hålla inne deposition vid andrahandsuthyrning

Hej,
Jag skulle vilja ha råd i hur jag ska hantera en sak.
Jag har hyrt ut min bostadsrätt, han som hyrde har nu flyttat ut och meddelade mig att innan han flyttade ut så skulle han anlita en flyttfirma som städade lägenheten. När jag kom till lägenheten var det fruktansvärt smutsig och jag kontaktade då han som hyrt och frågade om någon städat å att han i så fall skulle reklamera till flyttfirman för det såg inte ok ut.
Till svar fick jag massa otrevliga mejl, att lägenheten inte var städad för 3 år sen när han flyttade in, vilket aldrig påtalades då.
Vid kontakt med flyttfirman uppger de att de städat, men att min hyresgäst var hemma och nyvaken när de kom och sa att de skulle städa lite, sen skulle han städa resten själv, vilket han inte gjort.
Jag har haft e deposition på 8000kr, min hyresgäst har flyttat utomlands och vi hann inte träffas innan han flyttade så vi kom överens om att han skulle dra av halva depositionen, om 4000 kr på den sista hyran, så skulle jag sätta tillbaka resterande 4000kr när jag kontrollerat att allt så ok ut i lägenheten.
Jag har försökt lösa detta men har bara fått otrevliga mejl och hot tillbaka. Jag städade lägenheten i 10 timmar för det var så smutsigt. Med det bemötande jag fått och min hyresgästs ovilja att komma fram till en gemensam lösning så har jag sagt att depositionen om 4 000 kr fryser inne då lägenheten inte lämnades i ett godtagbart skick.
Har jag rätt att hålla inne depositionen? Vad kan hända?

Rådgivarens svar

2017-09-27

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

När man hyr ut sin bostadsrätt i andrahand bli reglerna i 7 kap 10–11 §§ bostadsrättslagen tillämpliga. Där framgår att den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andrahand måste ha styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. När det kommer till depositionen finns inga klara regler i lagen, här kommer därför en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning på vad som gäller i ditt fall.

Rätt att ta ut deposition
Den som hyr ut sin lägenhet har rätt att ta ut en skälig deposition för uthyrningen. Parterna får själv bestämma vad som är en skälig deposition. Vad som är skäligt kan bestämmas med hänsyn till om lägenheten är möblerad eller inte. En deposition brukar normalt vara 1–3 månadshyror. Villkor för depositionen bör skrivas in i hyresavtalet, t.ex. hur stor den är, hur den ska betalas tillbaka och under vilka omständigheter depositionen inte betalas tillbaka.

När behöver man inte betala tillbaka depositionen?
Depositionen ska betalas tillbaka till andrahandshyresgästen vid hyrestidens utgång. Bostadsrättsinnehavaren behöver dock inte betala tillbaka depositionen om andrahandshyresgästen har orsakat skador på lägenheten eller på möblerna. Skadorna får inte utgöra normalt slitage. Det är bostadsrättsinnehavaren som måste bevisa att det är andrahandshyresgästen som har orsakat skadorna och att det har skett under hyrestiden.

Vad gäller i ditt fall?
Du vill hålla inne depositionen eftersom andrahandshyresgästen har lämnat lägenheten i ett smutsigt skick. Det får betydelse för vad ni har kommit överens om i hyresavtalet. I hyresavtalet bör man skriva vilka villkor som gäller för depositionen, har ni inget avtal är även en muntlig överenskommelse bindande. Om ni kom överens om att lägenheten ska återlämnas i städat skick får du hålla inne depositionen och kan då hänvisa till avtalet. Om ni inte avtalade något angående depositionen får du argumentera för att lägenheten lämnades i ett sämre skick än när andrahandshyresgästen flyttade in.

Om andrahandshyresgästen fortsätter att kräva tillbaka andra delen av depositionen kan hen ta det vidare till domstol och väcka en talan mot dig. Att ta upp en process i domstol tar dock mycket tid och kan leda till stora rättegångskostnader varför många underlåter att göra detta. Men om det skulle hända har du bevisbördan för att lägenheten inte återlämnades i godtagbart skick. Detta kan uppfyllas genom att t.ex. visa bilder på lägenheten innan andrahandshyresgästen flyttade in och efter hen flyttade ut.   

Otrevliga mejl och hot
Du uppger att andrahandshyresgästen skickar otrevliga mejl och hot. Om hoten är allvarliga kan det utgöra olaga hot enligt 4 kap 5 § brottsbalken. Detta brott kräver att någon lyfter vapen eller hotar med brottslig gärning som är menat att framkalla allvarlig rädsla. För att brottet ska bli aktuellt ska dock du ha känt en allvarlig fruktan för din egen säkerhet.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden