Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att byta hyresrätt

Person A: Innehar förstahandskontrakt på en lägenhet på 4 r o k. Vill byta till mindre. Är det möjligt för denne person att byta till två lägenheter där hen själv tar den ena och särbon den andra. Särbon, person B, har eget förstahandskontrakt som då hen säger upp.

Rådgivarens svar

2020-03-30

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Rätten att byta hyresrätt med hyresvärdens samtycke 
Enligt 12 kap. 32 § jordabalken, har du som hyresgäst rätt att byta lägenhet om hyresvärden tillåter detta. Vägras samtycke utan skälig anledning eller lämnar hyresvärden inte besked inom tre veckor efter det att du begärde hyresvärdens samtycke, får du som hyresgäst säga upp hyresavtalet.

För det fall hyresvärden inte samtycker, men du ändå är mån om att inte säga upp hyresavtalet, har du under vissa förutsättningar rätt att byta hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. 

Rätten att byta hyresrätt med hyresnämndens tillstånd 
Utifrån det fall hyresvärden inte lämnar sitt samtycke kan du vända dig till hyresnämnden för att söka om tillstånd till bytet. Hyresnämnden ska meddela tillstånd att byta lägenhet om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och om bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för din hyresvärd, 12 kap. 35 § jordabalken

Beaktansvärda skäl är t.ex. att du som hyresgäst vill ha en mindre lägenhet på grund av väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, eller att ev. barn har flyttat ut så att du har ett behov av en mindre lägenhet. 

Att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran.

Till detta hör såklart ett flertal undantag som finns att läsa i 12 kap. 35 § första och andra stycket jordabalken. Tillstånd ska t.ex. endast lämnas om det finns synnerliga skäl för bytet om hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd. 

Sammanfattning och rekommendation
Rätten att byta lägenhet beror främst på din hyresvärds samtycke. Är det så att din hyresvärd inte samtycker till lägenhetsbytet kan du vända dig till hyresnämnden för tillstånd. Hyresnämnden ska lämna tillstånd om du som hyresgäst 1. Har beaktansvärda skäl för bytet och 2. Om bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för din hyresvärd. 

I ditt fall råder jag dig till att först kontakta din hyresvärd för att se om din hyresvärd samtycker till ett eventuellt byte. Utifrån det fall hyresvärden inte samtycker till bytet kan du höra av dig till hyresnämnden. Jag önskar också råda dig till att se om din särbo har möjlighet att byta till en mindre lägenhet, utifrån det fall att din hyresvärd eller hyresnämnden inte skulle samtycka till eller lämna tillstånd till byte till två mindre lägenheter. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor eller önskar du ett förtydligande från vår sida, är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden