Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att behålla depositionen när hyresgästen flyttar i förtid?

Hej,
Kan jag behålla depositionen eller del av den om hyresgästen bryter kontraktet och flyttar ut efter halva tiden när det är 6 månader kvar?
Så här lyder det skrivna i kontraket;


DEPOSIT
The tenant agrees to pay a deposit of one month’s rent no later than one month before access to the rented
property. Is the lease signed within one month from the access date the deposit should be paid immediately.
The deposit is payable to Be Resident AB in accordance with the sent invoice and then its kept separate from
the company’s own funds.
At the termination of the lease Be Resident should refund the deposit to the tenant within five (5) business days
after moving out, provided that
• Be Resident has received payment instructions and a notification of the move out from the tenant
• the landlord has no reason to settle the outstanding amount of rent or other claims in relation to the
tenant, as compensation for lost keys, not completed final cleaning, other damages caused by the
tenant, breach of contract and other negligence or similar. Such claims must be presented to Be
Resident within five (5) banking days by the landlord.
If the tenants are more than one Be Resident has fulfilled its obligation to repay the deposit when they have
transferred it to one of the tenants

Rådgivarens svar

2020-10-06

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om avtal och avtalstolkning
När två personer har skrivit under ett avtal, gäller avtalet. Detta innebär att den som ingår ett avtal förbinder sig att följa det som anges i avtalet. Om de som har ingått avtalet är oense om vad avtalet egentligen säger i en viss situation, får detta lösas genom att tolka avtalets innehåll. Det finns många metoder som används för att tolka avtal, men utgångspunkten är ofta avtalets språkliga innebörd. Det avgörande för vad som gäller i situationen är alltså vad som står i avtalet. Huvudregeln är att avtalet får sitt innehåll vid avtalsslutet, dvs. när parterna ingår avtalet. Vid avtalstolkning försöker man därför att tolka vad parterna kom överens om när avtalet ingicks.

Normalt sett ska depositionen betalas tillbaka vid hyrestidens utgång. Möjligheten att behålla depositionen avgörs av vad som har skrivits i hyresavtalet. Om parterna har skrivit in villkor i avtalet som reglerar i vilka situationer hyresvärden har rätt att behålla depositionen, gäller detta. För att hyresvärden ska kunna behålla depositionen krävs att hyresgästen har brutit mot någon regel i avtalet, och att det i avtalet anges att depositionen kan innehållas om hyresgästen bryter mot den regeln. Det är hyresvärden som måste bevisa att hyresgästen har brutit mot de regler som avtalet uppställer.

Er situation
Det avgörande för frågan om du har rätt att behålla depositionen är alltså huruvida hyresgästen har gjort något som enligt avtalet ger dig rätt att behålla depositionen. Det som skulle kunna bli relevant i er situation är den del i avtalet som stadgar att hyresvärden kan behålla depositionen till följd av ”…other damages caused by the tenant, breach of contract and other negligence or similar”. Huruvida hyresgästen kommer anses begå någon av dessa uppräknade handlingar genom att flytta ut sex månader i förväg är svårt att säga. Det går inte att ge ett säkert svar utan att veta samtliga omständigheter. Om hyresgästen t.ex. flyttar ut och vägrar betala trots att uppsägningstiden inte har löpt ut, kan det kanske utgöra en sådan handling som ger dig rätt att behålla depositionen. Om hyresgästen dock säger upp avtalet och betalar hyran under uppsägningstiden, kan du troligen inte behålla depositionen. Allt beror alltså på hur det ser ut i er situation.

Om du vill ha hjälp i en framtida process kan jag rekommendera Familjens Jurist, som är mycket duktiga på hyresavtal.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden