Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Rätt att behålla deposition vid andrahandsuthyrning?

Hej,
Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand. Jag fick tillbaks den smutsig och med skador på vägg samt tak. Mina hyresgäster har även flertalet tillfälle varit sena med hyran. I kontraktet stod det 2 paragrafer om just detta. Om man skadar saker får man stå för det och att depositionen kan ryka, båda har gått med på detta. Kan jag behålla depositionen för skadorna dem åsamkat plus för alla andra saker i kontraktet dem brutit, så som sena hyror? Jag hade även där lagt in en paragraf att depositionen kan ryka om man är sen. En annan paragraf var att man inte får måla utan mitt skriftliga samtycke, även där kan depositionen ryka. Detta är 3 punkter av flera som brutits, och vi båda har skrivit under detta kontraktet. Har jag rätt att behålla depositionen?

Rådgivarens svar

2020-06-10

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Här följer en redogörelse för vad som gäller.

Allmänt om rätten att innehålla deposition
Normalt sett ska depositionen betalas tillbaka vid hyrestidens utgång. Möjligheten att behålla depositionen avgörs av vad som har skrivits i hyresavtalet. Om parterna har skrivit in villkor i avtalet som reglerar i vilka situationer bostadsrättsinnehavaren har rätt att behålla depositionen, gäller detta. För att bostadsrättsinnehavaren ska kunna behålla depositionen krävs att andrahandshyresgästen har brutit mot någon regel i avtalet, och att det i avtalet anges att depositionen kan innehållas om hyresgästen bryter mot den regeln. Det är då bostadsrättsinnehavaren som måste bevisa att andrahandshyresgästen har brutit mot de regler som avtalet uppställer.

Er situation
Du skriver att det finns regler i avtalet som säger att du har rätt att behålla depositionen om andrahandshyresgästen skadar lägenheten, är sen med att betala hyran eller målar i lägenheten utan ditt samtycke. Utifrån din beskrivning verkar det som att hyresgästen har brutit mot dessa regler, och du har då rätt att innehålla depositionen enligt vad som står i avtalet. Kom ihåg att du måste kunna bevisa att andrahandshyresgästen har brutit mot reglerna. Detta kan du göra t.ex. genom att visa bilder på skadorna, visa kontoutdrag där de sena hyresinbetalningarna syns och visa före- och efterbilder på de målade väggarna.

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har några andra frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden