Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Räknas repor i bänkskiva som normalt slitage?

Hej, 
Jag hyrde ut min bostadsrätt i andrahand.
Min hyresgäst bodde där under 2 månader.
Det är två ganska stora repor gjorda av kniv alltså man har ej använt skärbräda utan skurit direkt på bänkskivan (Laminat bänkskiva utan repor innan uthyrning). Räknas detta som normalt eller onormalt slitage? 
Tack för hjälpen. 

Rådgivarens svar

2020-11-06

 

Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen. 

Din fråga rör ersättning vid skador vid andrahandsuthyrning. Regler om det finns i 12 kap. jordabalken. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller på området.

Vilka skador måste en hyresgäst ersätta?
Enligt 12 kap. 24 § jordabalken ska hyresgästen vårda bostaden väl. Hyresgästen måste ersätta alla skador som uppkommer till följd av dennes vårdslöshet och vållande, men hur långt hyresgästens vårdnadsplikt sträcker sig går inte att säga generellt utan måste bedömas från fall till fall. Några skador som enligt en lagkommentar till paragrafen ska ersättas av hyresgästen är spräckta handfat, trasiga fönsterrutor och dylikt. Även genom normal användning av en bostad utsätts bostaden dock för förslitningar. Hyresvärden får därför räkna med sådana skador som normalt uppkommer vid ett aktsamt utövande av det ändamål man hyrt ut för, därför blir hyresgästen inte skyldig att ersätta sådana skador som kan räknas som normalt slitage. Exempel på normalt slitage är exempelvis hål i väggar efter tavlor samt repor i golv. 

Som sagt går det inte att såhär över internet garantera huruvida just den skada du beskriver räknas som normalt slitage eller inte eftersom det krävs en särskild bedömning av skadan i varje enskilt fall. Eftersom normalt slitage är sådant som uppkommer på grund av normal användning av bostaden och din hyresgäst endast hyrt i två månader kan man argumentera för att reporna inte hör till normalt slitage eftersom bostaden inte kan förväntas bli alltför sliten på så kort tid. Något annat som talar för att reporna är skada och inte normalt slitage är att hyresgästen ju ska ersätta skador som denne orsakar själv som inte är en naturlig följd av varsam användning av lägenheten. Om skadorna uppstått genom att hyresgästen skurit direkt på bänkskivan kan man argumentera för att det inte är en varsam användning och att skadan därför bör ersättas. 

Sammanfattning och rekommendation
Sammanfattningsvis räknas sådant som uppkommer efter en normal och aktsam användning av lägenheten som normalt slitage. Sådant behöver hyresgästen inte ersätta. Om hyresgästen orsakat skador som inte kan räknas till normalt slitage ska hyresgästen däremot ersätta skadorna. Det som talar för att de skador du beskriver inte hör till normalt slitage är att du beskriver det som att hyresgästen skurit direkt på bänkskivan, vilket man kan argumentera för att det inte kan räknas som normal och aktsam användning av bostaden. Jag skulle rekommendera att kontakta en jurist för att få reda på hur du bäst går vidare i just ditt fall, exempelvis kan du vända dig till Familjens jurist som erbjuder allmän rådgivning.

Jag hoppas att min förklaring av reglerna på området kunde vara till hjälp.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden