Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Räknas köp av fastighet under taxeringsvärde som gåva?

Hej. Jag är intresserad av att köpa en fastighet, där byggnaden är av mycket dåligt skick. Taxeringsvärde är 1.086.000 kr vilket ger en indikation på att marknadsvärdet borde vara 1.448.000 kr. Ett förvärv under marknadsvärde utgör gåva, om jag förstått det rätt. Vilket ger följdeffekter för mig som köpare, om jag senare skulle sälja fastigheten. Nu till min fråga. Vad händer om det verkliga marknadsvärdet inte ens är i närheten av 1.488.000 kr, och kanske inte ens överstiger taxeringsvärdet? Om en mäklare värderar fastigheten och det inte finns något intresse alls? Ex jag lägger ett bud på 1.000.000 kr som säljaren accepterar, och inga andra bud finns. Då är ju det marknadsvärdet. Utgör förvärvet då ett köp eller en gåva? Jag har ju trots allt betalat ett faktiskt marknadsvärde. Tack på förhand

Rådgivarens svar

2019-07-23

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i dessa situationer.

Gåva eller köp?
Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Enligt huvudsaklighetsprincipen behandlas hela överlåtelsen av fastigheten som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet två år före taxeringsåret för fastigheter i värdeområdet.

En fastighetsöverlåtelse blir dock inte att betrakta som en gåva enbart på grund av att ersättningen understiger taxeringsvärdet. För att huvudsaklighetsprincipen ska vara tillämplig krävs även att de förmögenhetsrättsliga gåvorekvisiten är uppfyllda. Rekvisiten att det ska ha skett en förmögenhetsöverföring, att överlåtelsen har skett frivilligt samt att det finns en gåvoavsikt hos överlåtaren. Med gåvoavsikt avses att givaren gör förmögenhetsöverföringen i syfte att gynna mottagaren utan att kräva något tillbaka. Om förvärvaren, mottagaren av gåvan, är närstående är utgångspunkten att det finns en gåvoavsikt. Om gåvorekvisiten ej är uppfyllda behandlas hela överlåtelsen som ett köp, oavsett om ersättningen för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde eller inte.

Gåvor är skattefria enligt 8:2 IL, vilket innebär att givaren i sådant fall inte behöver betala någon vinstskatt för försäljningen (se 44:3 IL). Mottagaren av gåvan träder istället in i givarens skattemässiga situation vilket gör att mottagaren, vid en framtida avyttring av fastigheten, får tillgodogöra sig överlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkningen av eventuell kapitalvinst eller förlust (se 44:21 IL). Detta resulterar att beskattningen skjuts upp till dess att mottagaren själv säljer fastigheten.

Sammanfattning och rådgivning
Det faktiska marknadsvärdet eller högsta budet vid en fastighetsförsäljning spelar ingen roll när man ska avgöra om överlåtelsen ska ses som gåva eller köp, utan det är taxeringsvärdet som avgör. Enligt huvudsaklighetsprincipen kan köpet av fastigheten räknas som gåva då ersättningen understiger taxeringsvärdet, men det krävs även en gåvoavsikt hos säljaren. Om säljaren är närstående till dig (exempelvis någon i din släkt) så presumeras gåvoavsikten vara uppfylld. Finns det ingen gåvoavsikt räknas överlåtelsen som ett köp trots att ersättningen understiger taxeringsvärdet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden