Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Övertagande av hyresrätt

Hej

Har ett problem med en hyreslägenhet, vet ej om ni handhar dessa ärenden.

Jag flyttade 2013 in i en hyreslägenhet tillsammans med min dåvarande flickvän och vi skrev oss båda på kontraktet
Maj 2014 separerade vi och jag har sedan dess bott i lägenheten och betalt full hyra för den

Jag bor nu kvar med min fru och våra två barn , men mitt ex vägrar fortfarande lämna ifrån sig "sin" uppsättning nycklar som hon behållit sedan 2014, samt hon har meddelat mig att om inte jag betalar henne 100 000 SEK, kommer hon kvarstå på kontraktet.

Hon är folkbokförd på annan adress, men vägrar som sagt att avskriva sig från hyreskontraktet, vilket jag skulle behöva då vi är i behov av byte till en större lägenhet, samt att det är obehagligt att hon har en full uppsättning nycklar till vår bostad

jag rådfrågade en juristbyrå som hänvisade mig till hyresnämnden, dock säger dem att detta är en fråga för hyresvärden och inget som de kommer ta upp.
Vid kontakt med hyresvärd säger de bara att de inget kan göra i ärendet

Jag har en fråga angående solidariskt betalningsansvar, är detta något som kan tillämpas i detta fall, för att påverka henna att avskriva sig kontraktet, och isåfall hur "vattentätt" är detta?

Tar gärna emot förslag på att lösa denna tvist som pågått sedan 2014

Rådgivarens svar

2019-05-30

Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

När sambor som skaffat bostad tillsammans separerar gäller enligt sambolagen att den som bäst behöver lägenheten får bo kvar. Omständigheter som kan spela in är sambornas respektive ekonomi, om det finns gemensamma barn som ska bo hos den ena sambon m.m. Det framgår inte att du och din före detta flickvän förrättat någon bodelning då ni separerade. Enligt 8 § sambolagen ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det, en sådan begäran måste dock framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.

Du har således ingen rätt att begära bodelning. Du har därför ingen rätt att överta hyresrätten om inte hyresvärden går med på det. Min rekommendation är att du återigen kontaktar hyresvärden men det finns en risk att du inte har någon möjlighet att överta hyresrätten i och med att du försuttit din rätt att begära bodelning. Om du vill få vidare rådgivning är du välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister: https://juridiktillalla.se/vara-tjanster.

Vad gäller solidariskt betalningsansvar så kan det vara så att det finns räkningar som ni som hyresgäster båda är ansvariga för, det innebär att ni troligen är solidariskt betalningsansvariga för räkningarna. Om du har betalat räkningar som ni båda är ansvariga för så kan du ansöka hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. På så vis kan du kräva din före detta flickvän på betalning för räkningar som hon försummat att betala. En sådan ansökan kan du göra här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html.

Med vänlig hälsning,
Erik Henningsson

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden