Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Övertagande av hyresrätt vid makes dödsfall

Jag är en 53 årig kvinna med skuld hos KF.
Jag är gift och bor med min man i en hyresrätt som är för stor nu.
Vi står båda på kontraktet.
Om vi flyttar till mindre lgh blir min man ensam på kontraktet.
Vad händer om han ex skulle avlida före mig?
Blir jag då "utslängd" från vår lägenhet?

Rådgivarens svar

2020-10-08

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vilken lag tillämpas?
Din fråga rör överlåtelse av hyresavtal. Frågor om hyra av hus eller del i hus (lägenhet) regleras i jordabalken (JB) 12 kap., vilket även kallas för hyreslagen. Din fråga rör även bodelning, vilket regleras i äktenskapsbalken.

Vad händer om make som styr på hyreskontrakt dör?
Huvudregeln är att en hyresrätt inte får överlåtas utan hyresvärdens samtycke, JB 12 kap. 32 §. Från detta finns det undantag. Ett sådant undantag är att om hyresgästen dör, så har hyresgästens efterlevande make rätt att ta över hyresrätten, JB 12 kap. 33 § 2 st. För att den efterlevande maken ska få överta hyresrätten måste två förutsättningar vara uppfyllda. Den första förutsättningen är att lägenheten uteslutande eller huvudsakligen ska ha varit avsedd att användas som gemensam bostad för hyresgästen och dennes make. Den andra förutsättningen är att hyresrätten har tillagts maken genom bodelning eller arvskifte. Sker överlåtelsen på detta sätt tvingas hyresvärden acceptera överlåtelsen. Hyresvärden ska inte heller pröva om den efterlevande maken är godtagbar som hyresgäst.

Allmänt om bostaden i bodelningen
När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, äktenskapsbalken 9 kap. 1 §. Då bestäms även vem som ska få den gemensamma bostaden och då inkluderas hyresrätter. Bostaden ska gå till den av makarna som bäst behöver den, äktenskapsbalken 11 kap. 8 §. Vid denna bedömning kan hänsyn tas till flera olika faktorer men om den ena maken har gått bort anses den efterlevande maken generellt sett ha bäst behov av bostaden.

Sammanfattande slutsats
Sammanfattningsvis så blir svaret på din fråga att du har rätt att ta över hyresrätten genom bodelning om din make, som står ensam på hyreskontraktet, går bort. Hyresvärden tvingas acceptera detta och ska inte göra någon prövning av huruvida du är godtagbar som hyresgäst. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden