Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Överlåtelseförbud

    Jag har genom gåvobrev gett mina syskon min del i ett fritidshus. I gåvobrevet står det att fritidshuset kan ej överlåtas utan mitt medgivande. Vad gäller om en av mina syskon vill sälja men inte den andra?Vad har jag för del i detta?

    Rådgivarens svar

    2018-04-03

    Hej, 

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Det är möjligt att i ett gåvobrev föreskriva att en fastigheten inte får överlåtas utan samtycke av överlåtaren, se bl.a. NJA 1986 s. 16. Den del av fastigheten du givit till dina syskon är således förenad med ett överlåtelseförbud. Ett överlåtelseförbud innebär att förvärvarens rätt att i sin tur överlåta fastigheten är begränsad.

    Dina syskon kan inte sälja den del av fastigheten de erhållit i gåva från dig, utan ditt samtycke. Det kan finnas anledning att införa en sådan klausul i ett gåvobrev för de fall givaren vill försäkra sig om att mottagaren inte överlåter fastigheten till utomstående om det exempelvis rör sig om en fastighet som funnits i släkten i generationer. 

    Vill någon av dina syskon, efter ditt goskännande, sälja sin del i fastigheten, medan den andra motsätter sig en försäljning är lag om samäganderätt tillämplig, om inget annat har avtalats. Om dina syskon inte kan komma överens om försäljning finns det en möjlighet för delägare av fastigheten att ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion.

    Sammanfattningsvis gäller följande. Om någon av dina syskon vill sälja sin del i fastigheten måste de inhämta ditt medgivande. När du har givit ditt medgivande får dina syskon sinsemellan komma överens hur de vill förfara. Kan de inte komma överens kan en tvångsförsäljning ske efter ansökan hos tingsrätten. Du är såeldes endast delaktig i ett tidigt skede och inte i eventuella senare meningsskiljaktigheter. 

    Jag hoppas du fick svar på din fråga!

    Med vänlig hälsning, 
    Maria Juhlin

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden