Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av nyttjanderätt

Hej
Jag äger en fastighet som jag köpt av en anhörig. Min anhörige som sålde fastigheten till mig hade tidigare avtalat om en nyttjanderätt med en tredje person. Jag har full insyn. Inget servitut finns. Inget om nyttjanderätten är lagfaret, bara avtalat med förre ägaren av fastigheten.

Jag respekterar nu den tredje personens nyttjanderätt, men jag vill inte tillåta att nyttjanderätten går vidare efter att den tredje personen avlidit. Kan denne tredje person överlåta nyttjanderätten genom arv eller sälja nyttjanderätten?

Rådgivarens svar

2020-01-30

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Inledning 
Jag förstår din fråga som att du vill veta om nyttjanderätten som följt med den köpta fastigheten kan överlåtas av nyttjanderättshavaren. Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller för nyttjanderätt i fastighet vars regler finns i jordabalken (JB)

Följer nyttjanderätten med överlåtelsen? 
Om det som i ditt fall finns en nyttjanderätt i den fastighet man köper så gäller den mot den nya fastighetsägaren om några av lag angivna förutsättningar är uppfyllda. I huvudsak gäller en nyttjanderätt alltid om den är skriven i fastighetsregistret men du säger att det inte gör det i detta fall. För att nyttjanderätten då ska vara giltig gentemot den nya ägaren dvs. dig, så måste ett förbehåll ha gjorts vid köpet. Detta innebär att du som köpare får den informationen vid köpet alternativt att du borde ha haft den kännedomen själv. Det sistnämnda handlar ju om den undersökningsplikt som du som köpare har även om den inte är allt för långtgående vid köp av fastighet. 

Oavsett så ger du ingen bild av att du inte vetat om nyttjanderätten så jag ifrågasätter inte om ett förbehåll har gjorts och ger mig inte in i en diskussion kring om nyttjanderätten har varit giltig vid köpet mellan dig och den gamla ägaren över huvud taget. 

Kan nyttjanderätten överlåtas av nyttjanderättshavaren?
I jordabalken och som HD fastställer i en dom (NJA 2009 s. 570) så krävs det att fastighetsägaren ger sitt samtycke om nyttjanderättshavaren vill överlåta sin nyttjanderätt till någon annan part, dock gäller det bara vissa former av nyttjanderätt. Men i huvudsak kräver de flesta samtycke ex. jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och ett vanligt hyresförhållande. Du specificerar inte närmare vad det är för typ av nyttjanderätt men om det så jag utgår ifrån att det är fråga om hyra och detta omfattas också av kravet på samtycke. För mer detaljerad information får du gärna titta på domen jag hänvisar till ovan. 

Avslutande ord
Svaret på din fråga är således att det krävs samtycke från dig innan den person som idag har nyttjanderätten kan överlåta den. Dock finns det undantag för vissa former av arrende men eftersom att jag inte vet vilken form som gäller i just ert fall så har jag inte gått in på undantagen. Men om det är fråga om hyresförhållande eller bostadsarrende så är det krav på samtycke enligt JB.  

Jag rekommenderar även att du talar med nyttjanderättshavaren och kollar ifall det finns ett skriftligt avtal. För om det finns ett avtal kan man alltid, för att båda parterna ska känna sig säkra på vad som gäller, uppdatera det med en skrivning om just detta. Skulle personen idag avlida och det är fråga om en nyttjanderätt så kommer den inte kunna ärvas vidare eftersom att nyttjanderätter inte är en tillgång. Skulle personen mot förmodan skriva in något om överlåtelse av nyttjanderätten i ett testamente så kommer ditt samtycke krävas i det skedet, och då kan du motsätta dig det. 

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga annars är du välkommen att vända dig till någon av våra jurister som kan hjälpa dig närmare här.  

Mvh, 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden