Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av hyreskontrakt

Hej! Jag har en fråga gällande övertagande av ett hyreskontrakt. Min mormor avled nyligen och hon hade ett förstahandskontrakt på en fin liten tvåa i Stockholm. Vi i dödsboet vill gärna inte släppa taget om denna lägenhet och ser över möjligheten för mig att överta lägenheten. Är det möjligt och vad krävs i sådana fall? Tack!

Rådgivarens svar

2017-07-04

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din juridiska frågeställning.

Regler avseende hyresrätter regleras i jordabalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att din mormor inte var gift eller sambo med någon.

Överlåtelse av hyreskontrakt efter avliden
Dödsboet har rätt att överlåta en hyresrätt till en närstående som varaktigt sammanbott med den avlidna enligt 12 kap 34 § 2 st jordabalken.

Med närstående avses inte endast närmare släktingar utan även sammanboende under äktenskapsliknande former eller sammanboende med annan som på grund av särskilda omständigheter kan anses ha kommit att stå hyresgästen nära. För att kriteriet varaktigt skall anses uppfyllt fordras normalt ett sammanboende uppåt tre år. Kortare tid har dock godtagits i praxis, se bl.a. RBD 25:81. Med sammanboende menas att övertagaren i huvudsak har haft gemensamt hushåll.

I ett rättsfall från Svea Hovrätt, RH 2004:8, hade dottern flyttat hem till sin mor för att vårda henne. De ansågs inte ha verklig boendegemenskap, då dottern hade kvar sin lägenhet med möbler och övriga tillhörigheter och hade i stort sett endast tagit med sig kläder från lägenheten. Vidare besöktes lägenheten regelbundet för att hämta post och vattna en krukväxt.

En ytterligare förutsättning är att hyresvärden lämnar sitt medgivande eller att hyresnämnden lämnar sitt tillstånd till överlåtelsen. Detta skall ske om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen, t.ex. ekonomiskt.

Hyresvärden kan dock säga upp en hyresgäst under vissa givna förhållanden, se 12 kap. 46 § jordabalken.

Bedömning i ert fall
Du som barnbarn omfattas av rekvisitet närstående. Utöver detta krävs det att du varaktigt sammanbott med din mormor. Jag saknar tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning om du varaktigt sammanbott med henne. Dock kan slutsatsen dras att det ställs relativt höga krav för att någon ska kunna kvalificera sig för att få överta ett hyreskontrakt.

Behöver ni ytterligare hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig.

Med vänlig hälsning, 
Maria Juhlin

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden