Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av fastighetsandel

Hej! A har precis sålt sin bostadsrätt, bor numera ihop med B som sedan tidigare äger en fastighet. A och B vill nu att A äger hälften av fastigheten. Hur går man tillväga för att det ska bli mest rätt? Finns det olika vägar att gå? Ett överlåtelseavtal måste upprättas men tänker vägen dit. Ska fastigheten värderas i det värdet den har nu? Ger A hälften av värdet för fastigheten till B? Blir det fel att istället lägga dessa pengar på exempelvis renovering, att det ger samma "värde" som att ge pengarna direkt till B? Mvh

Rådgivarens svar

2017-12-02

 

Hej. Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 
 

Precis som du nämner i din fråga löses situationen lämpligast genom upprättandet av ett överlåtelseavtal vilket gör A & B till samägande av fastigheten. Själva överlåtelseförfarandet regleras i jordabalken (JB) och det gemensamma ägandet av samäganderättslagen (SamägL).


Överlåtelse av andel i fastighet möjliggörs genom bestämmelsen i 4:8 JB, och förvärvet av andelen kan ske genom att A köper eller får andelen av B. 

Överlåtelsen måste ske genom ett skriftligt överlåtelseavtal vilket ska uppfylla kravet som anges i 4:1 JB. Detta gäller även i det fall A ska få halva fastigheten i gåva enl. 4:29 JB. Utöver förvärv av andelen i fastigheten kan det vara lämpligt att göra A till medåntagare för eventuella lån i fastigheten, detta tar parterna i såna fall upp med banken/långivaren. Tänk även på att A måste söka lagfart i fastigheten inom tre månader från det att överlåtelseavtalet har upprättats enligt 20:1-2 JB.


Värderingen av fastigheten inför överlåtelsen regleras inte i lag utan detta är något som A & B får diskutera och komma överens om. Parterna kan alltså själva bestämma ett lämpligt pris eller låta någon värdera fastigheten och utgå från det värdet. 


Angående alternativet att A istället står för renoveringskostnader så är det helt upp till parterna hur de föredrar att bestämma vilken typ av ersättning som ska utgå. Lämpligt i detta fall är att överlåtelseavtalet upprättas med ett villkor om att A ska ansvara för renoveringskostnaderna. Tänk dock på att renoveringskostnaderna ofta är avdragsgilla kostnader som således kan gynna A ekonomiskt vid en framtida försäljning.


Sammanfattningsvis är det viktigaste för att en giltig och säker överlåtelse ska kunna ske att ett överlåtelseavtal upprättas. Detta kan A & B skriva själva, men om överlåtelsen ska innehålla olika villkor kan det vara lämpligt att ta hjälp av en jurist som då säkerställer att avtalet speglar båda parternas avsikter.   


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet eller kontakta våra erfarna jurister genom att klicka här.

 

Bästa hälsningar,

Jessica

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden