Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av fastighet genom gåva

Hej,
Vi är 3 bröder. Vår pappa äger nu en sommarstuga helt själv (enskild egendom) och vill nu ge denna sommarstuga som gåva till 2 av oss bröder (i samtycke med den 3:e såklart). Kan han göra detta rakt av? och hur skriver man in ev förskott på arv då alla vill vara rättvisa mot den 3:e brodern.

Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2018-02-05

Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

Jag kommer först redogöra för vad ett gåvobrev avseende överlåtelse av fastighet ska innehålla. Därefter svarar jag på din fråga angående förskott på arv.

Gåvobrev för överlåtelse av fastighet
Regler om överlåtelse av fastighet genom gåva finns i jordabalken (JB). För att överlåtelsen ska vara giltig måste skriftligt gåvobrev upprättas.

I 4 kap 1 § JB (genom 4 kap 29 §) stadgas hur ett gåvobrev för överlåtelse av fastighet ska utformas. Gåvobrevet ska

  • undertecknas av gåvogivare och gåvotagare,
  • innehålla uppgift om fastighetsbeteckning,
  • innehålla en förklaring från gåvogivaren att fastigheten överlåts till gåvomottagaren (gåvoavsikt).

Ni bör även ange storleken på gåvan, vilket i ert fall alltså blir 50 % av fastigheten vardera om era gåvodelar ska vara lika stora. Enligt 20 kap 7 § JB krävs, för att lagfart ska beviljas för den nya ägaren, att undertecknandet av gåvobrevet styrkts av två vittnen.

Förskott på arv
Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Av 6 kap 1 § ÄB framgår att det som en arvlåtare under livstiden gett till sina bröstarvingar (avkomlingar – alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn…) ska avräknas på arvet såsom förskott på arv om inte annat föreskrivits i gåvobrev. Det innebär att reglerna i ärvdabalken stadgar att din pappas gåva till sina söner ska utgöra förskott på arv. Det skadar dock inte att ändå skriva in i gåvobrevet att avsikten med gåvorna är att det ska utgöra förskott på arv.

Om din pappa önskar att gåvan ska utgöra eran enskilda egendom kan även det ställas upp som ett villkor i gåvobrevet. Att fastigheten utgör enskild egendom innebär att den inte ska delas med gåvotagarens make/maka vid skilsmässa.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor angående fastighetsöverlåtelse, arvsrätt, upprättande av gåvobrev eller något annat är ni varmt välkomna att boka tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist här.

Vänliga hälsningar,

Hanna

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden