Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av fastighet - bodelning eller gåva?

Mitt ex och jag separera för 6 år sen. Men har stått kvar på huset. Nu vill vi skriva över huset till mig. Behövs bodelningsavtal fast det gått 6 år? Efter att hon kollat lite varken vill eller vad vi förstår kan hon kräva bodelning efter 6år.

Rådgivarens svar

2018-08-31

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

Då vi inte fått så mycket information angående era omständigheter kommer jag svara så konkret som möjligt utifrån den information som finns. 

Allmänt om överlåtelse av fastighet

En överlåtelse av fastighet kan ske på flera olika sätt. Bland annat genom byte, försäljning, bodelning eller gåva. Enligt informationen i er fråga verkar det mest aktuella i ert fall vara bodelning och gåva. Därför kommer svaret främst ta sikte på dessa överlåtelseformer. 

Bodelning

I frågan anges inte om ni var sambos eller gifta och reglerna kan skilja sig beroende på detta. Men jag utgår ifrån att ni var gifta och därför blir äktenskapsbalkens (ÄktB) regler i 9 kap. om bodelning tillämpliga (och om ni var sambos är Sambolagens regler istället gällande). 

Vanligtvis kan en överlåtelse av fast egendom ske genom en bodelning. Bodelning kan både ske under äktenskapet och i samband med skilsmässa (9 kap. 1§ ÄktB)

I ÄktBs bestämmelser finns inga regler angående när en bodelning senast kan göras. Frågan har dock prövats i några rättsfall. Enligt praxis har en bodelning som påkallats 24 år och sju år efter skilsmässan inte ansetts legitim (NJA 1993 s. 570 och RH 2003:41) medan en bodelning som påkallats nio år efter, ansetts vara legitim (RH 2002:19). Rättsläget är alltså lite oklart angående när en bodelning senast ska göras, men det finns alltså ingen fastställd tidsfrist. Utan hovrätten menar ett en bedömning i det enskilda fallet ska göras i dessa fall, där omständigheter kring skilsmässan och egendomen ska beaktas (RH 2003:41). Frågan om ni i ert fall (sex år efter), har rätt att påkalla en bodelning, är därför oklar. 

Gåva

Om bodelning inte är aktuellt kan en överlåtelse av huset istället ske genom gåva. Vid gåva av fastighet gäller jordabalkens (JB) bestämmelser i 4 kap 1-3 och 7-9 §§. För att en gåva av fasthet ska ske legitimt behöver vissa krav vara uppfyllda. Till och börja med ska ett gåvobrev upprättas skriftligt. Det är då viktigt att det tydligt framgår vilken fastighet det handlar om (fastighetsbeteckning) och att gåvobrevet undertecknas av parterna.  Utöver det krävs att gåvan bygger på frivillighet, att et föreligger en gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring från gåvogivaren till mottagaren. 

Utöver de ovan nämnda kraven, krävs att mottagaren av fastigheten ansöker om lagfart senast tre månader efter upprättat gåvobrev (20 kap. 2§ JB). Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet. Mer information om ansökan om lagfart finns på Lantmäteriets hemsida (här). 

Mer information om gåvor och andra former av överlåtelse finns här på skatteverkets hemsida (här). 

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du skulle behöva vidare juridisk rådgivning är du välkommen att boka tid hos våra jurister på Familjens jurist

Vänliga hälsningar,

Elma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden