Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Överlåtelse av bostadsrätt och avbetalningsplan

    Hej! Jag äger tillsammans med min syster en bostadsrätt, vi äger 50 % vardera. Nu är tanken är att min syster ska köpa min andel. Jag har förstått det som att vi ska skriva ett överlåtelseavtal där jag skriver över min andel till min syster. Avtalet ska innehålla detaljer om lägenheten och försäljningspris osv. Vi och bostadsrättsföreningen ska ha varsitt exemplar av avtalet. Min fråga är hur man sköter betalningen. Säg till exempel att min syster inte har tillräckligt mycket handpenning för att betala av allt direkt, utan kanske betalar av hälften direkt och resten på någon typ av avbetalning över en tidsperiod. Hur ska man i så fall skriva en sådan avbetalningsplan mellan mig och min syster? Är det något som behöver nämnas i överlåtelseavtalet? Måste någon annan part blandas in om man gör en avbetalningsplan?

    Rådgivarens svar

    2020-10-10

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Överlåtelse av bostadsrätt

    För att ett överlåtelseavtal gällande bostadsrätt ska vara giltigt ställs det upp formkrav i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (BL). Avtalet ska vara skriftligt, skrivas under av säljaren och köparen, innehålla uppgifter om lägenheten och priset. Dessa är således de formella kraven för att avtalet ska gälla. Vidare måste bostadsrättsföreningen godkänna förvärvarens medlemskap i föreningen för att avtalet ska vara giltigt.

    Frågor om betalningen är en materiell fråga som rör innehållet i avtalet, det vill säga avtalsvillkoren. En bostadsrätt utgör lös egendom och överlåtelser regleras i köplagen (KL). Gällande betalning stadgar 49 § KL att om inte tidpunkten för betalning följer av avtalet ska köparen betala när säljaren kräver det. Av 3 § KL följer dock att lagen inte tillämpas i den mån annat följer av avtalet. Detta innebär att när det kommer till överlåtelser mellan privatpersoner så råder avtalsfrihet.

    Din situation

    Du och din syster är fria att avtala om en avbetalningsplan. Det kommer inte påverka överlåtelseavtalet giltighet så länge formkraven är uppfyllda. Hur och när betalningen sker är upp till er. När äganderätten övergår till din syster och hon inte har betalat hela summen har du en fordran på henne, det vill säga att hon har en skuld till dig.

    Det som är viktigt att ta med i ett avbetalningsavtal är dels vad betalningen gäller, dels när betalningen ska ske. Huruvida avbetalningsvillkoren tas med i överlåtelseavtalet eller i ett separat avtal är upp till er eftersom varken bostadsrättslagen eller köplagen ställer upp detta som ett formkrav gäller er avtalsfrihet. Ni behöver heller inte blanda in någon annan part eftersom avtalet gäller mellan er två. Min rekommendation är dock att ni tar med det i överlåtelseavtalet för tydlighetens skull och för att ni ska slippa skriva flera avtal.

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Behöver du hjälp med att upprätta avtalet är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist som är experter på frågor om bostadsrätt..

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden