Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Bostad & Fastighet

    Överlåtelse av arrende

    Hej har en fråga ang ofri grund. Jag är på gång att köpa en stuga på ofri grund där det finns ett Arrendekontrakt där det står att om överlåtelse men inte vid en försäljning.Vid överlåtelse gäller det genom arv utan fastighetsägaren tillstånd.Men vad gäller vid en försäljning?

    Rådgivarens svar

    2020-09-23

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Som jag tolkar din fråga så är frågan vad som gäller vid försäljning av hus som omfattas av ett arrendeavtal. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Överlåtelse av arrende

    Frågor om bostadsarrende regleras i kap. 10 jordabalken (JB). Huvudregeln är enligt 10 kap. 7 § JB att arrendatorn inte får sätta någon annan i sitt ställa utan jordägarens samtycke. Detta innebär att jordägaren måste ge sitt tillstånd när arrendatorn vill överlåta arrenderätten. Det finns två undantag till denna huvudregel.

    Den första undantaget gäller vid överlåtelse och i begreppet överlåtelse omfattas försäljning, gåva och byte. Ett arrende kan avtalas för en viss tid eller för arrendatorns livstid. Om avtalet är på livstid krävs jordägarens samtycke vid en överlåtelse. Är avtalet på viss tid gäller följande. Arrendatorn har rätt att överlåta arrenderätten till någon som jordägaren skäligen kan nöja sig med. Vidare måste arrendatorn först erbjuda jordägaren att köpa tillbaka arrenderätten. Jordägaren har en månad på sig att bestämma sig, är svaret nekande har arrendatorn rätt att överlåta rätten till någon annan.

    Det andra undantaget gäller bodelning, arv, testamente och exekutiv försäljning. Arrenderätten kan övergå till någon annan genom dessa förfaranden om det är någon som jordägaren skäligen kan nöja sig med utan att ett erbjudande om övertagande måste lämnas till jordägaren.

    Din situation

    Vid försäljning av arrenderätten behövs tillstånd av jordägaren om arrendeavtalet gäller för arrendatorns livstid. Är avtalet på en viss tid räcker det med att jordägaren har fått ett erbjudande om att köpa tillbaka arrenderätten. Om denne inte vill det så räcker det att mottagaren är någon som jordägaren skäligen kan nöja sig med.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att jag har tolkat den rätt. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden