Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av andelar i bostadsrätt

Överlåtelse av del av lägenhet till barn

Hej,
Min fru och jag vill överlåta våra andelar av lägenheten min dotter bor i (Det är min dotter och min fru har en son i tidigare relation). Vi äger vardera 38/100 och dottern äger 24/100.
Lägenheten kostade 1 250 000. Vi tog lån samt betalade kontant för vår andel.
Jag har förstått att det blir ett köp/försäljning av våra andelar samt en gåva angående värdeökningen på lägenheten. Dottern ska antingen ta över lån eller teckna nytt lån (vet inte vad skillnaden är just nu). Lånen för vår andeluppgår till ca 750 000 :-
Vår andel köpte vi då för 950 000:-

Ska dottern köpa lägenheten för 950 000:- och hur görs transaktionen för de 200 000:- mellan lån och inköpsvärde?

Med vänlig hälsning

Rådgivarens svar

2020-03-07

Hej och tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med din fråga! Jag kommer att gå igenom lite alternativ för hur man gör överlåtelse av andelar i bostadsrätt. Som jag ser det aktualiserar frågan främst skatterättsliga spörsmål.

Hur kan man överlåta andelar i bostadsrätt?

Som första alternativ kan man alltid överlåta andelar i bostadsrätt vederlagsfritt, alltså genom gåva. På detta är det ingen skatt eftersom vi inte har gåvoskatt i Sverige (8 kap. 2 § inkomstskattelagen, IL). Sker dock överlåtelsen under kravet att förvärvaren även ska överta lån torde det inte ses som vederlagsfritt och därmed inte som en gåva, vilket skulle göra beskattning aktuell.

Överlåts andelarna i bostadsrätten genom att förvärvaren ska betala överlåtaren en köpeskilling måste man bedöma i vilka delar det rör sig om köp i kombination med gåva eller endast köp.  Överlåts delarna till ett pris under marknadsvärde och det föreligger gåvoavsikt hos överlåtaren tillämpar man den så kallade delningsprincipen. Priset förvärvaren betalar ses då som ett köp medan mellanskillnaden upp till marknadsvärde ses som gåva. Vid överlåtelse mellan närstående brukar man förutsätta att det föreligger gåvoavsikt. Överlåts andelarna till marknadsvärde ses det som ett köp.

Att sälja andelar i bostadsrätter blir en avyttring enligt IL. Eventuell vinst vid avyttring av bostadsrätt ska beskattas i inkomstslaget kapital (44 kap. 1 § IL och 44 kap. 2 § IL).

I ert fall

Som jag förstår frågan funderar ni på att låta dottern överta era andelar av bostadsrätten genom att betala det pris ni erlade när bostadsrätten köptes, alltså 950 000 kr. Denna del ses som ett köp. Hur denna del ska tas upp i överlåtarnas deklaration beror till viss del på om det förekommit andra utgifter kring lägenheten, varför jag inte kan svara närmare än så här. Jag vet inte hur stor värdeökning som har skett på lägenheten, men skulle dottern förvärva lägenheten till det här priset kommer mellanskillnaden upp till marknadsvärde med allra största sannolikhet att ses som gåva eftersom ni är närstående. Denna del är då skattefri.

Jag ser inte att de 200 000 som skiljer mellan lånebeloppet och inköpsbeloppet har någon större betydelse i sammanhanget när det kommer just till hur man ska göra överlåtelsen av andelarna. Däremot bör ni kontakta banken för att se om dottern ska överta lånet eller om hon ska ta nytt lån.

Råd

Jag skulle råda er att ta kontakt med Skatteverket angående hur ni kan göra i det här fallet med tanke på att de skatterättsliga följderna blir lite olika om överlåtelsen ses som gåva fullt ut, som både gåva + köp eller som enbart köp. Det kan annars även vara bra att ta kontakt med en jurist för att diskutera alternativ. Ni då ta hjälp i skatterättsliga frågor av Familjens Jurist

Jag hoppas att ni fått svar på er fråga! Ni kan alltid vända er till Fråga Juristen igen om ni undrar över något mer i framtiden.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden