Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av andelar av fastighet

Hej
Min pappa och min farmor äger ett hus tillsammans. Min farmor är dement och bor på demensboende sedan snart 1 år tillbaka. Nu är det så att min pappa klara inte av huset själv och vill att min bror ska ta över farmors del. Hur gå vi tillväga med detta?

Rådgivarens svar

2020-03-23

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

Andelarna i huset

Hus anses som fast egendom enligt jordabalken 1 kap. 1 §. Fastigheter och andelar av fastigheter kan överlåtas genom köp, byte eller gåva. Jag bedömer det som enklast för er att överlåta genom gåvobrev. För att detta ska vara giltigt, krävs det enligt jordabalken 4 kap. 29 § att formkraven för köp av fastighet ska vara uppfyllda enligt jordabalken 4 kap. 1 §. Detta innebär att det måste finnas en skriftlig handling som är underskriven av gåvogivaren och gåvomottagaren, samt innehålla en förklaring om att andelarna i den fasta egendomen överlåts till mottagaren. Uppfylls inte detta är handlingen ogiltig (jordabalken 4 kap. 1 § st. 3).

Demensen

Du beskriver att din farmor är dement. Att hon är dement betyder inte att gåvan anses som ogiltig i sig, men den kan göra det. Gåvan kan ses som ogiltig enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under psykisk störning. Om någon ingår avtal under påverkan av psykisk störning, anses avtalet ogiltigt. Ett gåvobrev är ett slags avtal och demens anses utgöra en psykisk störning. Den som påstår ogiltighet av avtalet på grund av psykisk störning, har bevisbördan för detta. Detta betyder att om någon vill att gåvobrevet ska ogiltigförklaras, måste den personen bevisa att din farmor slutit avtalet när hon var dement.

Om din farmor på grund av demensen inte kan vårda sin egendom, är det möjligt att anordna en förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 7 §. Det är tingsrätten som beslutar om detta. En närstående kan bli utsedd till förvaltare (föräldrabalken 11 kap. 15 §), så det är möjligt för någon av er att förvalta din farmors egendom och upprätta ett gåvobrev.

Sammanfattning

Andelarna i huset kan överlåtas till din bror och jag bedömer det som enklast att göra genom ett gåvobrev. Din farmors demens kan göra att gåvobrevet ses som ogiltigt, men det krävs i så fall att någon gör gällande att avtalet ska ses som ogiltigt. Det är också möjligt för någon av er att ansöka om att bli din farmors förvaltare och på så sätt inte behöva oroa sig för giltigheten av gåvobrevet.

Ansökan om förvaltare kan göras på domstolarnas hemsida. Om ni sedan väljer att upprätta ett gåvobrev rekommenderar jag er att ta juridisk hjälp för att undvika att felaktigheter uppstår. Hos Familjens Jurist kan ni antingen boka tid med en jurist eller själva upprätta ett gåvobrev online.

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden