Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av andel i samägd fastighet

3 syskon samäger ett fritidshus efter föräldrarnas död. En av dem vill skänka sin andel till sina 2 barn. Är han enligt lagen skyldig att först inhämta samtycke/tillåtelse av de andra två syskonen?

Rådgivarens svar

2019-03-15

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Din fråga regleras i lag om samäganderätt.

Vad gäller?
Eftersom syskonen äger fritidshuset tillsammans blir lag om samäganderätt tillämplig. Av lagen framgår att varje delägare fritt förfogar över sin andel av fastigheten. Om delägaren exempelvis vill överlåta eller sälja sin andel, så krävs inte övriga delägares samtycke. Var och en av delägarna kan sålunda sälja eller överlåta sin andel utan att övriga behöver godkänna det. Detta utgör en huvudregel och undantag kan förekomma om man kommit överens om annat genom ett samägaravtal eller om annat stadgats i exempelvis gåvobrev eller testamente. Om en av delägarna vill förfoga över fastigheten som helhet, exempelvis sälja eller överlåta hela fastigheten, krävs däremot samtliga delägares samtycke.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Är du i ytterligare behov av hjälp föreslår jag att du tar kontakt och bokar tid med en av våra erfarna jurister här. Familjens Jurist erbjuder flertalet tjänster som kan anpassas efter vad just du behöver. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Fråga Juristen. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Therese

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden