Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåtelse av andel i bostadsrätt

Hejsan,

Jag och min sambo äger en bostadsrätt ihop 50/50. Vi har inga lån.

1)
Min sambo ska flytta utomlands och i och med detta kommer vi separera. Han kommer lämna kvar möbler och husgeråd då jag inhandlat det mesta och han inte har möjlighet att ta det med sig. Han vill inte ha kompensation för detta. Vad gäller bostadsrätten har han bestämt sig för att betala en summa som är lägre än om vi delat lika, återigen för att vi kommit överens om det och är nöjda så.

Hur skriver vi bäst ett köpeavtal oss emellan där jag helt enkelt köper hans del för en fix summa?

2)
Vi har bott i bostadsrätten som vi äger gemensamt i 4 år men min sambo har aktivt valt att inte ändra sin adress. Han står fortfarande skriven hos mina föräldrar då han skrev sig där när han flyttade till Sverige från utlandet.
Gäller sambolagen oss då? Vi har ju löst allt själva men är nyfikna på hur det blivit om vi inte varit sams.

Tack på förhand!!

Rådgivarens svar

2018-11-02

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

Köpa andel av bostadsrätt 

Bostadsrättslagen och köplagen är tillämpliga på överlåtelser av bostadsrätt. För att överlåtelsen ska vara giltigt gäller följande: 

1. Avtalet är skriftligt 

2. Det ska framgå vilken lägenhet som överlåtelsen gäller 

3. Priset ska framgå i avtalet. Det spelar ingen roll om ni kommer överens om ett annat pris utanför avtalet i efterhand - det är enbart det belopp som framgår av avtalet som gäller! 

4. Avtalet ska vara undertcknat av köparen och säljaren. 

Överlåtelsen är ogiltig om köparen vägras medlemskap i föreningen, men det borde inte vara ett problem i ert fall då jag antar att du redan är medlem. 

När överlåtelsen enbart gäller en viss andel av bostadsrätten är det viktigt att andelens storlek framgår i avtalet. 

Vad hade hänt om sambolagen gällt? 

Sambolagen är tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Folkbokföringsadressen är inte avgörande, men kan fungera som bevisning för att det har varit eller inte varit ett samboförhållande. I ert fall hade alltså sambolagen varit tillämplig. 

När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om en part begär det. Bodelningen innebär att all samboegendom delas lika mellan parterna efter att tillhörande skulder har avräknats. Till samboegendomen hör gemensam bostad och bohag (möbler m.m.). 

Eftersom ni inte har några skulder skulle ert bohag och bostaden helt enkelt delas 50/50 mellan er om sambolagen tillämpats. 

Om ni vill ha hjälp med att upprätta överlåtelseavtalet kan jag rekommendera att ni tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Det kan ni göra via den här länken

Jag hoppas att mitt svar har gett er lite klarhet i situationen. Om ni undrar över något i svaret kan ni använda kommentarsfunktionen. Undrar ni över något helt annat är ni varmt välkomna att skicka in en ny fråga. 

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden