Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta hyresrätt till maka genom bodelning

Hej,
Jag och min fru har separerat och i bodelningsavtalet har vi kommit överens om att min maka ska ta över hyresrätten då hon är i störst behov av den. Vi har skickat avtalet till hyresvärden som inte vill godkänna detta då han efter att ha gjort en kreditkontoll på henne tycker att hon tjänar för lite. Det stämmer att hon jobbade mindre förra året men har gått upp i antal timmar nu och har inga problem att klara av hyran.
Så jag undrar får hyresvärden motsäga sig vårt bodelningsavtal för att han tycker att min maka tjänade för lite?

Rådgivarens svar

2020-12-11

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Överlåtelse av hyresrätt genom bodelning
Ni har alltså träffat ett bodelningsavtal där din maka ska ta över hyresrätten men hyresvärden vill inte gå med på detta. Frågor om hyra av hus eller del i hus (lägenhet) regleras i jordabalken 12 kap. (även kallad hyreslagen). För att en hyresgäst ska få överlåta sin hyresrätt krävs det normalt att hyresvärden lämnar sitt samtycke, jordabalken 12 kap. 32 §. I vissa fall kan dock en hyresrätt överlåtas även utan hyresvärdens samtycke.

Om lägenheten varit avsedd att huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och dennes make, har den som har tilldelats hyresrätten inom ramen för en bodelning rätt att inträda i hyresförhållandet med hyresvärden, jordabalken 12 kap. 33 § 2 st.  Det krävs alltså att syftet med bostaden har varit att den ska utgöra makarnas gemensamma hem för att hyresrätten ska kunna överlåtas utan samtycke. Om hyresrätten, i ett sådant fall, går över på grund av bodelning krävs det inte något medgivande från hyresvärden. Det ska inte heller göras någon prövning av den övertagande sambon som hyresgäst. Den som tagit över hyresrätten träder i den tidigare hyresgästens ställe.

Din fråga
Som svar på din fråga kan hyresgästen alltså inte motsäga sig ert bodelningsavtal om lägenheten, innan äktenskapsskillnaden, har varit avsedd användas som gemensam bostad för dig och din maka. Då träder din maka i ditt ställe och hyresvärden är skyldig att godta henne som hyresgäst.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden