Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta fastighet till sin fru genom gåva

Hej.

Har köpt ett hus för ett tag sen med min fru. Vi har upprättat ett äktenskapsförord men önskar att min fru äger 50% av huset.

Hur ska jag gå tillväga?

Rådgivarens svar

2020-05-28

Hej, stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Äktenskapsförord

Det framgår inte vad det är ni har angett i ert äktenskapsförord. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni komma överens om att viss egendom ska vara någon av ers enskilda egendom och därmed inte ingå i bodelning. Om två makar äger hälften var av ett hus kan de till exempel bestämma att deras respektive andelar ska utgöra enskild egendom.

Gåva av fast egendom

Du skriver att ni önskar att din fru äger hälften av huset, jag tolkar det därför som att du står som ägare till huset. Du kan överlåta en andel av fastigheten i gåva till din fru. När det gäller fastigheter så måste det upprättas ett skriftligt gåvobrev som undertecknas av både gåvogivare och gåvomottagare, enligt 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken (JB).

Därefter måste din fru inom tre månader efter att gåvobrevet upprättats ansöka om lagfart hos Lantmäteriet, enligt 20 kap. 1–2 §§ JB. Mer information om lagfartsansökan hittar du här.

För att gåvan ska bli gällande mot dina borgenärer och inte kunna bli föremål för utmätning måste gåvan registreras hos Skatteverket, enligt 8 kap. 1 § och 16 kap. 2 § äktenskapsbalken. Mer information om gåvoregistrering hittar du här.

Slutsats

Det finns alltså en del saker att tänka på när det gäller gåva av fast egendom till sin maka. Med tjänsten Familjens Jurist Online kan ni själva upprätta juridiska dokument. Men om ni vill har vidare hjälp med ert ärende är ni välkomna att boka tid med någon av våra jurister.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden