Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Överlåta bostadsrätt som köp eller gåva?

Hej!
Jag och min sambo äger en bostadsrätt till 90% och vår äldste son står som ägare på resterande 10%. Detta upplägg kräver bostadsrättsföreningen. Den äldre sonen har nu köpt egen lägenhet och hans yngre bror skall nu få ta över dessa 10% och flytta in. Äldste sonen har inte betalt nåt vid köpet. Hur skall vi nu gå tillväga för att överföra de 10% till den yngre ? Köpeavtal på 0 kr eller gåvobrev, mellan sönerna ? Vad är enklaste vägen ?

Rådgivarens svar

2021-02-17

Svar

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag nu redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmänna skillnader mellan köp och gåva

En gåva brukar karaktäriseras av tre kriterier: förmögenhetsöverföring (dvs. att något av värde överförs från en person till en annan), frivillighet och gåvoavsikt. Något som betecknas som ett köp kan alltså juridiskt ändå utgöra en gåva om dessa tre kriterier är uppfyllda.

Gåvor är till sin karaktär ensidiga transaktioner. Det är givaren som ensam beslutar om att ge gåvan, vad som ska ges bort och till vem. Ett köp å andra sidan är generellt inte ensidigt. Här krävs att köpare och säljare kommer överens.

En sista generell skillnad är att gåvor i regel inte är skattepliktiga för mottagaren, medan inkomster från försäljning ofta är det.

Överlåtelse av bostadsrätt

Bostadsrättslagen är den lag som i första hand reglerar frågor som rör bostadsrätter. Enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen gäller att vid överlåtelse av bostadsrätt genom köp så måste detta ske genom skriftligt avtal som undertecknas av köpare och säljare. Avtalet måste innehålla uppgift om pris och vilken lägenhet det avser.

Enligt samma paragraf gäller motsvarande krav när överlåtelse sker genom gåva.

Rekommendation

I ert fall spelar det egentligen ingen roll om överlåtelsen betecknas som ett köp eller en gåva. Överlåtelsen uppfyller kriterierna för att vara en gåva oavsett eftersom ingen betalning erläggs. Några skattekonsekvenser kommer inte heller uppstå, oavsett om det betecknas som köp eller gåva.

Bostadsrättslagens formkrav gör heller ingen skillnad på köp och gåva, avtalet kommer att behöva se likadant ut oavsett.

Eftersom det i realiteten rör sig om en gåva får det rimligaste alternativet ändå anses vara att också utforma överlåtelsen som ett gåvobrev. Vill ni ha hjälp med att upprätta gåvobrevet kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på gåvobrev.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden